Geväret får hållas vågrätt med stängt lås enbart när skytte pågår.

Vapensäkerheten vid skjutprov

På sina håll har man blivit slappare med vapensäkerheten på skjutbanorna. Eftergivenhet och likgiltighet är inte den rätta vägen att vandra eftersom brott mot vapensäkerheten innebär allvarliga risker.

Text och bild Arto Määttä

Publicerad2.5.2022

När en jägare slarvar med vapensäkerheten på skjutbanan så handlar det oftast om noll koll på vartåt pipan pekar. Det vill säga att den pekar mot någon annan. Det får inte hända, inte ens om vapnet är kollat och helt säkert oladdat.

Skärpt uppmärksamhet direkt

Det första felet inträffar ofta när jägaren tar geväret ur fodralet. Det är allt för vanligt att pipan då befinner sig i vågrätt läge.

Därefter följer vapentransporten till fots. Om pipan fortfarande ligger vågrätt och det finns gott om folk på skjutbanan så pekar den oundvikligen mot någon.

Följande riskmoment tillstöter när jägaren ställer geväret i ställningen. I värsta fall befinner sig geväret i vågrätt läge när han öppnar låset – vilket han borde ha gjort direkt när han tog geväret ur fodralet.

Vid granskningen inför skjutprovet ser vi allt för ofta ett onödigt viftande då pipan pekar i otillåtna riktningar.

Allt det ovanstående kan utan vidare räknas som brott mot vapensäkerhetens andra regel. I praktiken innebär regeln att om geväret skulle brinna av så blir inte skadan värre än att skytten kan leva med det.

Anmärkte någon på dig?

Brott mot vapensäkerheten ska påtalas omedelbart och med allvar. Ett fast grepp om säkerhetsfrågorna är ett absolut krav eftersom det förhindrar situationer som kan bli livshotande.

Så gott som alla som jagar mer än lite grann har någon gång fått en anmärkning, men det är inget att känna sig stukad för eller bli traumatiserad av. Syftet med på påpekandet är ju inte att platta till någon utan att göra skytten uppmärksam på en risk. Dessutom är det ju positivt att risken inte hann realiseras och äventyra någons liv och hälsa!

Bidra till säkerheten på skjutbanan!

Till en angenäm dag på skjutbanan hör känslan av trygghet. Var och en av oss kan bidra till den här känslan genom sitt uppträdande. Öppna låset på studsaren, bryt piporna på hagelbössan och håll koll på vartåt piporna pekar. Tveka inte heller att ingripa när du noterar ett brott mot säkerheten; det ökar den allmänna känslan av säkerhet.

Mera om samma ämne

Säkerheten framför allt

Ett krånglande gevär utgör en säkerhetsrisk

8.3.2024
Säkerheten framför allt

Håll pekfingret rakt!

9.11.2023
Ungdomsredaktionen

Vägen till vapenägare

5.9.2023