Vain ampuessa ase saa osoittaa vaakatasossa ja lukko saa olla kiinni.

Aseturvallisuus ampumakokeissa

Ankaruus aseturvallisuuden vaatimisessa on paikoin loiventunut ampumaradoilla. Liiallinen lempeys tai välinpitämättömyys on väärä tie, sillä aseturvallisuusrikkeet sisältävät liian vakavan riskin.

Teksti ja kuva Arto Määttä

Julkaistu2.5.2022

Kun metsästäjä laiminlyö aseturvallisuutta ampumarataolosuhteissa, on tyypillisin virhe piippukurin puute, eli aseella osoitetaan muita paikallaolijoita. Näin ei saa tapahtua edes silloin, kun ase on tarkastamalla todettu tyhjäksi.

Tarkkana heti radalle saapuessa

Virhe tapahtuu usein heti, kun ase otetaan suojuksesta. On liian tavanomaista, että tällöin piipulla osoitellaan ensimmäisen kerran vaakatasossa.

Seuraavaksi asetta kuljetetaan. Jos se on vaakatasossa, piipun suunta on ruuhkaisella koepaikalla väistämättä kohti muita ihmisiä.

Seuraava vaaranpaikka on asetta telineeseen asetettaessa: pahimmillaan ase on tällöin vaakatasossa samalla, kun lukko avataan. Lukko olisi pitänyt avata heti, kun ase otettiin suojuksesta.

Myös ampumakokeen tarkastuksessa nähdään liian usein ylimääräistä liikettä ja piipulla osoitellaan suuntiin, joihin ei pitäisi missään tapauksessa osoittaa.

Kaikki edellä mainitut ovat vähintään aseturvallisuuden toisen säännön rikkomista. Säännön käytännön sovellus: aseen jostain syystä lauetessa ammus päätyy sellaiseen kohteeseen, että vahingon kanssa pystyy elämään.

Huomautettiinko sinulle?

Aseturvallisuuden rikkeisiin tulee puuttua välittömästi, jämäkästi ja asiaankuuluvalla vakavuudella. Jämerää otetta turvallisuusasioihin pitää myös vaatia, koska se estää tehokkaasti jopa hengenvaarallisia tilanteita.

Lähestulkoon jokainen enemmän harrastava on saanut joskus nuhteita, joten kritiikin vastaanottajan ei ole syytä nolostua tai traumatisoitua. Huomauttamisen tarkoitus ei ole nolaaminen, vaan auttaa ampujaa huomaamaan toimintansa aiheuttama riski. Se, ettei terveyttä ja henkeä uhkaava riski ehdi realisoitua, on myös huomautuksen saaneen edun mukaista.

Viestitä turvallisuutta!

Miellyttävään ratakokemukseen kuuluu olennaisena tunne turvallisuudesta. Jokainen voi käytöksellään lisätä sitä. Avattu lukko tai taitetut piiput sekä piipun huolellisen oikea suuntaus huomataan. Myös rohkea havaittuihin virheisiin puuttuminen lisää yleistä tuvallisuuden tunnetta.

Lisää samasta aiheesta