Vad söker de utländska jägarna i Finland?

Varje år kommer mellan 1000 och 2000 jägare till vårt land och trenden pekar uppåt. Merparten av jaktgästerna kommer från Sverige, Estland och Tyskland.

Text och bilder Panu Hiidenmies

Publicerad10.1.2022

Tidningen Jägaren följde med en lettisk jägargrupp och tog reda på vad utlänningarna vill få ut av jakten i vårt land. Är det enbart naturupplevelserna eller siktar de på någonting konkretare än så?

20 år jakt i Finland

Letten Janis Baumanis har kommit till Finland med sina tre vänner för att jaga vitsvanshjort och älg. Han har gästat vårt land nästan varje år i tjugo års tid. Baumanis har jagat i många länder, men i Finland finns det överlägset intressantaste viltet; vitsvanshjorten. Baumanis påpekar att Finland är lätt att nå eftersom det ligger nära Lettland. Även om det finns smärre teoretiska möjligheter till vitsvansjakt i andra europeiska länder än Finland så betraktar Baumanis Finland som ett överlägset hjortland, tvåa efter Nordamerika.

Letten Janis Baumanis har kommit till Finland med sina tre vänner för att jaga vitsvanshjort och älg. Han har gästat vårt land nästan varje år i tjugo års tid.

 

Några råd för förstagångsjägare i Finland

Janis Baumanis har sett förändringen i den finländska hjortjakten under de senaste tjugo åren. För jaktturisten som kommer hit på sin första resa ger han rådet att satsa på kvalitetsoptik. I slutet av säsongen är dagarna korta och jakten äger ofta rum i skymning, vilket betyder att handkikaren och kikarsiktet måste vara ljusstarka.

Baumanis har inga minnen av att det under hans första hjortjakter skulle ha varit tal om selektiv jakt, som i hans hemland Lettland har varit en självklarhet redan länge. För ett par årtionden sedan hade hornrekommendationerna inte samma framträdande ställning som de har idag. Baumanis uppskattar den här utvecklingen. För en jaktturist av hans typ är det intressant att på jakt få se mera hjortindivider i troféklass och även komma åt att fälla någon sådan.

Utbytesjakt och jaktkultur

För utländska jaktgäster finns det i stort sett två alternativ för jakten. Den traditionella utbytesjakten där gästjägarnas besök hos oss följs av en gästjakt i deras land. Det andra alternativet är att delta i en kommersiell jakt som ordnas här. Då betalar gästerna för en tjänst. Bägge har sina fördelar.

Baumanis har jagat i många länder och har använt bägge alternativen, men numera föredrar han utbytesjakten. När Baumanis arrangerar en jakt för utlänningar i sitt hemland så deltar han själv i jakten tillsammans med vännerna. På det viset är han inte bara organisatör utan hinner också jaga mera.

Enligt honom har den finländska jaktkulturen bevarats som en uppskattad del av samhället. I många länder har jakten förvandlats i riktning mot eliminering av skadedjur och bekämpning av skador och olyckor.

De utländska jägarna är intresserade av den finska jaktkulturen och våra inhemska jakthundar.

Baumanis noterar också en skillnad mellan den finska och den lettiska jakten. På en finländsk drevjakt koncentrerar man sig i regel på ett eller två olika vilt. I synnerhet älgjakten är helig hos oss och där fäller man inte annat. I Lettland ser man mera av den mellaneuropeiska drevjaktskulturen där det går att fälla flera olika vilt på en och samma jakt. Men Baumanis förstår det finländska sättet mycket väl eftersom här finns jakthundsraser som används enbart på älgjakt.

Janis Baumanis berättar att han på sina första besök undrade varför jakttornen för vitsvansjakten stod så nära utfodringsplatserna. Dessutom hade vaktjaktskojorna väldigt små öppningar för spaning och skytte. Det hade han inte sett någon annanstans.

Varierande önskemål

Janis Baumanis är särskilt intresserad av vitsvanshjorten. Som troféjägare uppskattar han imponerande horn, men här i Finland har han också fällt kalvar och hindar.

Han är övertygad om att utlänningar är mycket intresserade av både vitsvanshjort, älg och hönsfåglar. I synnerhet tjädern är för många utlänningar ett verkligt storvilt. För många sydeuropeiska jägare är redan naturen och den snörika vintern här en upplevelse. Han är övertygad om att skidturen i snölandskapet på spaning efter vilt vore en hänförande upplevelse.

De utländska troféjägarna uppskattar imponerande horn men fäller också gärna kalvar och hindar.

Gemenskapen står högt i kurs

Avslutningsvis nämner Baumanis gemenskapen i den finländska jakten. Jakten i sig är ju i regel tyst och jägaren sitter allena på passet, så han uppskattar den finska stilen där man alltid tar sig tid under jaktdagen att sitta kring brasan och grilla korv. Han uppskattar samvaron och samtalen jägare emellan. Utan dem skulle jakten i själva verket vara en rätt ensam syssla.

För många turistjägare handlar de goda minnena om gemenskapen och stunderna vid brasan.

Mera om samma ämne