En utländsk jaktgäst ska ha pappren i ordning

En jaktvärd bör hjälpa sin utländska jaktgäst med anskaffningen av jakthandlingarna och i god tid sköta alla ärenden med jaktvårdsföreningens verksamhetsledare. Vid behov ska jaktvärden se till att översättningar av jaktgästens jakthandlingar och utredningar finns till hands.

 

Bild Mikael Laine
Publicerad2.9.2020

En utländsk jägare kan beviljas ett finländskt jaktkort för ett jaktår i taget.

För att få ett finländskt jaktkort ska den utländska jägaren lägga fram ett jaktkort som är giltigt i hans eller hennes hemland eller en annan tillförlitlig utredning över att hen har rätt att bedriva jakt i sitt hemland.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare beställer jaktkortet åt jaktgästen från jägarregistret.

 

Intyg över skjutprov är obligatoriskt

Skjutprov är obligatoriskt för jakt med gevär på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren, björn och vildsvin. Det samma gäller för jakt med jaktbåge på rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflonfår och vildsvin.

Utifrån ett gällande skjutprov som har avlagts i ett annat land eller utredningar som jaktgästen lägger fram ger jaktvårdsföreningen ett intyg över att jaktgästen har rätt att jaga vilt av motsvarande storlek i sitt hemland. Intyget som jaktvårdsföreningen utfärdar är obligatoriskt och är likadant som intyget för skjutprovet. Intyget är avgiftsbelagt (20 euro) och gäller i högst tre år.

Om jägaren inte har något intyg över avlagt skjutprov eller om han/hon inte kan lägga fram en godtagbar utredning ska han eller hon avlägga finskt skjutprov. Att besöka en skjutbana, skjuta in gevären och öva på en finsk älgfigur är nyttig förberedelse för dem som deltar i en älgjakt i Finland.

 

Införsel av hundar och vapen kräver tillstånd

En utländsk jägare får ta med sig jakthund och skjutvapen med tillhörande patroner. Kraven gällande införseln varierar beroende på landet som hunden och vapnet införs från. Innehavare av nordiska vapentillstånd och EU:s skjutvapenpass får ta med sig ett vapen, men måste vid inresan ha en skriftlig inbjudan från jaktarrangören.

Kontakta polisen i frågor som gäller vapentillstånd.

Vidare läsning: Broschyren På jakt i Finland (svenska, finska, engelska, tyska, ryska)

Utländska jägare behöver följande:

  1. ett finländskt jaktkort,
  2. jakttillstånd,
  3. ett finländskt skjutprovsintyg, vilket i själva verket är ett intyg över ömsesidigt erkännande av skjutprov,
  4. tillstånd att föra in vapen eller hund i landet.