Metsästäjän varusteet

Hetitappavat minkkiraudat ja suojalaatikot
Aloitteleville ja kokeneille pyytäjille

Minkinpyyntiin soveltuvia hetitappavia rautaratkaisuja on monia erilaisia. Luokittelua voidaan tehdä sekä rautojen että niitä suojaavien koteloiden mukaan.

Teksti Jyri Mononen   Kuvat Jyri Mononen, Jenni Juselius ja Ilkka Järvinen

Julkaistu8.3.2022

Raudat jaetaan tavallisimmin perinteisiin läpikuljettaviin ja modernimpiin astinlaukaisin-rautoihin.

Läpikuljettavat eli Conibear-tyyppiset raudat ovat perinteisyydestään huolimatta toimivia minkinpyynnissä. Sama koskee uudempia astinlautaan perustuvia rautamalleja.

Läpikuljettavat

Conibear-tyyppiset raudat soveltuvat parhaiten kokeneille rautapyytäjille, jotka ovat valmiita näkemään hieman vaivaa. Rautojen herkkyys pitää säätää ja niille pitää rakentaa riittävän lujarakenteinen suojakotelo.

Läpikuljettavat raudat tulee myös huoltaa säännöllisesti vahaamalla tai öljyämällä ruostumisen hidastamiseksi. Conibear-tyyppisten läpikuljettavien rautojen valmistajia on lukuisia ja rautojen laatu voi vaihdella valmistajasta riippuen, joten on suositeltavaa hankkia hyvämaineisten valmistajien ruostumattomia malleja. Ne toimivat varmemmin vuosien käytönkin jälkeen.

Säännöllisellä ylläpidolla, herkistämisellä sekä suojakotelon rajoitetulla kulkuaukolla varmistetaan, etteivät rautoihin pääse käsiksi muut kuin sallitut saaliseläimet.

Läpikuljettavien rautojen herkkyyttä ja pyytävyyttä voi parantaa myös vaihtamalla perinteiset ”laukaisinviikset” astinlautalaukaisimeen. Vanerista tai metallista valmistetun astinlaudan tulee olla kevyt sekä kiinnitetty siten, ettei se alenna rautojen lyöntivoimaa.

Astinlaukaisimelliset

Astinlaukaisimiin perustuvat ovat uudempia rautatyyppejä. Niilläkin on lukuisia valmistajia, joten metsästäjä pääsee valitsemaan monesta hyvästä vaihtoehdosta.

Myös tässä rautatyypissä on suositeltavaa investoida ruostumattomiin versioihin, joilla varmistetaan halutun herkkyyden ja riittävän iskuvoiman säilyminen pitkään haastavissakin luonnonoloissa.

Käyttämisen ja herkkyydensäädön vaivattomuus vaihtelee malleittain, joten niistä löytyy malleja sekä aloitteleville pyytäjille että vaativimmillekin rautapyynnin eksperteille.

Erikseen vai pakettina?

Sekä Conibear-tyyppisiä että astinlaukaisimiin perustuvia rautamalleja voi hankkia sellaisenaan, tai pakettina suojakoteloiden kanssa.

Kummatkin vaihtoehdot ovat perusteltuja.

Aloitteleva rautapyytäjä pääsee helpoimmalla hyvään tulokseen hankkimalla raudoille tarkoitetun valmiin rautalaatikon.

Edistyneemmät pyytäjät sen sijaan saattavat haluta rakentaa kotelon itse. Esimerkiksi pyydyksen, jossa yhdistyy keinulautaloukun erinomainen pyytävyys rautojen vaivattomuuteen. Tai molemmista päistä läpikuljettavan, jossa on erillinen sivukotelo polkulaukaisintyyppisiä rautoja varten. Tällöin sama pyydys toimii sekä läpikuljettavana että syötitykseen perustuvana. Saattaapa kokenut pyytäjä pyrkiä kahden tai useamman minkin kertasaaliisiinkin rakentamalla kahdet tai useammat raudat sisältävän rautalaatikon.

Valmiit rautalaatikot

Markkinoilla saatavilla olevissa valmiissa rautalaatikoissa on eroja ja kaikissa on omat etunsa.

Perinteisemmät laatikot perustuvat kehikon umpiperälle asetettuun syöttiin tai hajustukseen, tai molempiin.

Läpikuljettavat, molemmista päistä pyytävät kehikkomallit ovat lisänneet suosiotaan kokeneiden pyytäjien käytössä, koska taitavasti hajustettuina ja luontaisille kulkureiteille asennettuina ne ovat usein erinomaisen hyvin pyytäviä.

Hyvä yleisohje on, että ideaalitilanteessa on käytettävissä molempia. Minkitkin kun ovat yksilöitä.

Pieni suuaukko!

Valitsipa pyytäjä minkä tahansa suojusratkaisun, tulee aina varmistaa, ettei viritettyihin rautoihin pääse käsiksi suurpedot, lemmikit tai vaikkapa uteliaat lapset.

Tämä ratkaistaan riittävän pienellä suojuksen suuaukolla, rautojen herkkyydellä sekä suojakotelon riittävällä lujuudella. Muovisten ja metallisten suojakoteloiden keveys sekä pitkäikäisyys on monessa tapauksessa iso etu, mutta tunnetuilla karhualueilla pyydettäessä voi olla tarpeen maksimoida varmuus: raudat säädetään mahdollisimman herkiksi ja suojus rakennetaan tavallista järeämmäksi, esimerkiksi paksusta laudasta tai vanerista.

Sivullisia ihmisiä ajatellen voi taajamien lähellä olla eduksi, jos kotelo on lukittavissa.

Ensimmäiset raudat

Mikäli rautojen käyttö on uutta, on hyvä aloittaa sellaisilla, joissa viritys on mahdollisimman helppo ja herkkyys valmiiksi esisäädetty yleiskäyttöön sopivaksi. Valmistajien ohjeisiin tulee joka tapauksessa tutustua ennen käyttöönottoa ja useimmille tuotteille löytyy verkosta hyvin tehtyjä ja selkeitä käyttöohjevideoitakin.

 


 

Hajuttomasta muovimateriaalista valmistettu, näppärästi purettava ja koottava Finntrapbox-rautakotelo perustuu syötittämiseen. Saatavilla on myös molemmista päistä läpikuljettava, kahdelle raudalle sopiva malli, jota voi käyttää sekä syötillä että ilman. Kyseessä ovat kätevät kauemmaksikin kannettavat, vähän tilaa vievät sekä pitkäikäiset suojusmallit, joihin hankitaan erikseen pyyntiraudat.

Suojalaatikossa on valmiit reiät, joita hyödyntäen laatikko kannattaa kootessa vahvistaa ja lukita esimerkiksi lujalla metallilangalla.

Rautamalliksi koteloon sopii esimerkiksi ruostumaton Conibear 120 mm, joka säädetään ennen käyttöä mahdollisimman herkästi laukeavaksi.

 


 

Astinlaukaisimeen perustuva uusiselantilainen Trapinator Doc200 RST -rauta asennetaan loukkuun sivuttain. Se sopii sekä umpiperäisiin että läpikuljettaviin suojusmalleihin. Doc200 RST on ruostumaton, laadukas ja hyvin minkinpyyntiin soveltuva rauta, jolle voi tehdä itse rautojen mittoihin sopivan suojuksen tai hankkia syötittämiseen perustuvan rautapaketin, joka sisältää Trapinatorin raudoille suunnitteleman valmiin ja turvallisen suojakotelon (kuvassa avattuna). Raudat on helppo virittää sekä säätää herkkyydeltään sopiviksi. Kuten kaikissa rautaratkaisuissa, käyttöohjeisiin tulee tutustua ennen käyttöönottoa.

 


 

Syötitykseen perustuvan sinkitystä pellistä valmistetun MP-rautakotelon voi tilata valmispakettina Conibear-tyyppisen 120 mm raudan kanssa. Lisävarusteena on tarjolla valmis MP-astinlauta parantamaan toimintaherkkyyttä. Valkoisen mallin lisäksi on saatavilla on hieman lyhyempi malli metallinvärisenä. MP on helppokäyttöinen ja säänkestävä ratkaisu, joka keveydestään huolimatta tarjoaa lujan suojan pyyntiraudoille. Myös nämä kotelot kannattaa varmuuden vuoksi lukita metallilangalla tai vaikkapa vahvalla nippusiteellä.

 


 

Ruostumattomat raudat ovat huolettomampina ja pitkäikäisempinä pienen lisähintansa arvoiset. Kuvassa on paksusta laudasta itsetehty läpikuljettava rautasuojus. Itse tehden voi materiaalin lujuuden valita tarpeenmukaisesti ja halutessaan voi suojukseen sijoittaa kahdet raudat, syötin molemmin puolin. Rakenteellisesti luja suojus, rajoitettu kulkuaukko sekä herkäksi säädetyt raudat ovat turvallinen kokonaisuus myös perinteisillä Conibear-tyyppisillä raudoilla pyydettäessä.

 


 

Perinteiseen Conibear-tyyppiseen rautaan voidaan asentaa viiksien tilalle polkulaukaisin. Niitä on saatavana lisävarusteena, josta tässä esimerkkinä MP-polkulaukaisin, tai sellaisen voi halutessa tehdä myös itse ohuesta vanerista.

Mikäli käytetään raudoissa valmiina olevia laukaisinviiksiä, tulee ne taivuttaa siten, ettei minkki pääse kiertämään niitä sivuilta. Viiksien laukaisun toimivuus kannattaa testata ja tarvittaessa säätää riittävän herkäksi hienoa viilaa käyttäen. Kuvan rauta on ruostuvaa materiaalia ja sen toimintakunto sekä pitkäikäisyys varmistuu säännöllisellä puhdistuksella sekä vahaamisella tai öljyämisellä.

 


 

Astinlautaan perustuva ruostumaton Trapper90 on Ruotsissa jo pitkään käytössä ollut minkkirauta. Yhdessä laudasta ja vanerista valmistetun lujarakenteisen Trapper90-suojakotelon kanssa se on toimiva pakettiratkaisu. Loukku perustuu umpiperään ja syötittämiseen / hajustamiseen. Paketti on painava, mutta tarjoaa turvallisen ja riittävän herkäksi viritettävän valmiin ratkaisun osaaville pyytäjille. Käyttöohjeisiin tulee tutustua ja virittämistä kannattaa alkuun harjoitella.

 


 

Jalmarin astinlaukaisimeen perustuvaa laatikkorautaa osaa käyttää aloittelevakin rautapyytäjä, koska paketti on sellaisenaan pyyntivalmis ja raudat viritetään turvallisesti suojakotelon ulkopuolelta. Pyydys on umpiperäinen ja perustuu syötittämiseen. Vaikka käyttö on helpoimmasta päästä, tulee käyttöohjeisiin tutustua huolellisesti. Esimerkiksi raudan herkkyys on syytä kokeillen tarkistaa ja säätää tilannekohtaisesti sopivaksi (karhualueilla erityisen herkälle).

 


 

Ideverkstadin valmistama Ihjäll-loukku on markkinoiden ainoa pakettiratkaisu, jossa on astinlautamalliset raudat läpikuljettavassa suojuksessa. Käyttöohjeisiin ennalta tutustuen Ihjäll soveltuu kaikille pyytäjille ja valmismalli on todettu toimivaksi vaihtoehdoksi täydentämään tai korvaamaan perinteisempiä syötityksiin perustuvia umpiperäloukkuja. Kuten syötityksiinkin perustuvat minkinloukut, läpikulkuun perustuvat loukut kannattaa hajustaa oikealla minkinhajulla.

 

Metsästysasetuksen vaatimukset raudoille

  • Saa käyttää vain rautoja, jotka aiheuttavat lauetessaan eläimen välittömän kuoleman
  • Raudat on huollettava säännöllisesti
  • Raudat on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille tai muille kuin pyydystettäville eläimille
  • Rautojen läpimitta saa olla enintään 20 senttimetriä

 

Kiitokset

Finntrapbox, Uittokalusto Oy, Mikko Product ja FinnTrapper toimittivat loukkumalleja artikkelia varten.

Nyt loukut ja -kehikot siirtyvät yleishyödyllisen käyttöön: Helmi-vieraspetohankkeen pyynteihin, koulutuksiin sekä nuorille asiasta innostuville metsästäjille.