En jägares vapen

Skytte med cylinderstudsare

På jakt betonas att det första skottet är viktigt, men jägare bör lära sig att vara beredda på att det första skottet kan misslyckas. En jägare som kan hantera sin cylinderstudsare får en större förmåga att klara av jaktliga situationer med hedern i behåll.

text och bilder Arto Määttä

Publicerad14.5.2020

Cylinderstudsaren har en potential som överraskande få kan utnyttja. Det typiska är att jägaren avfyrar ett skott och därefter sänker geväret för att ladda om. Det här kostar dyrbar tid och i värsta fall bryts synkontakten med viltet.

I bästa fall ingår omladdningen efter skott med en cylinderstudsare som en automatisk del i skyttet. Fokus stannar på målet och geväret är klart för ett eventuellt uppföljande andra skott.

Håll kolven mot axeln

Den korrekta laddningsrörelsen utförs med geväret i skjutställning. Sänk inte geväret från axeln och titta inte heller på geväret utan fortsätt följa målet oavbrutet under hela omladdningen.

Omladdningen med bibehållen skjutställning ställer krav på hur du håller handen som stöder framstocken. Du ska kunna trycka geväret bakåt mot axeln. Det är viktigt att geväret inte rör sig i förhållande till axeln medan omladdningen pågår. Sammanfattningsvis är ställningen ungefär den samma som vid skytte med hagelgevär.

Det allra naturligaste sättet att ladda om geväret är att gripa slutstyckshandtaget med pekfingret och tummen. Skytten behöver inte sträcka på handen och det är lätt att hålla kolven mot axeln medan laddningsrörelsen pågår. Nackdelen med tekniken är att skytten har en väldig kontroll över rörelsen, vilket i värsta fall leder till en ofullständig laddningsrörelse. Dra alltså slutstycket med kraft hela vägen bakåt innan du för det framåt.

I en och samma smidiga rörelse

Korrekt utförd löper omladdningen i en och samma smidiga rörelse där allt överflödigt är avskalat. Det är bara laddningshanden som rör sig.

Handen griper slutstyckshandtaget underifrån, vilket betyder att riktningen på handrörelsen öppnar låset liksom automatiskt. När handen skjuter slutstycket tillbaka, det vill säga framåt, är handens rörelse riktad nedåt och slutstycket stängs som en del av laddningsrörelsen.

Du kan göra laddningsrörelsen med öppen hand eller genom att ta tag om handtaget med tummen och pekfingret. Vilkendera tekniken du väljer är en smaksak, så det finns ingen allenarådande sanning i frågan.

Ingen onödig försiktighet!

Cylinderstudsarens lås är hållbar mekanik som fungerar bättre ju kraftfullare, tydligare och målmedvetnare du utför rörelserna.

Öppna låset och dra handtaget bakåt med kraft. Slutstycket hejdas mot ett stopp, vilket betyder att du inte behöver hejda rörelsen själv eller hålla koll på var någonstans slutstycket stannar. Om du bromsar kan det hända att slutstycket inte rör sig hela vägen och inte plockar med sig följande patron på returen.

Stäng låset på samma sätt, kraftfullt och målmedvetet.

Kräver övning

Det finns en enkel och effektiv träningsform för att öva instinktiv omladdning av gevär, som inte heller är allt för omständlig. Du behöver en 75 meters älgbana och rejält med patroner.

Skytte på rörlig älgfigur på en 75 meters bana är överhuvudtaget en av de bästa träningsformerna för att utveckla den grundläggande skjutskickligheten. Eftersom tiden är begränsad så är skytten tvungen att skala bort allt överflödigt från sin teknik.

Den som vill lära sig att ladda geväret smidigt lär sig samtidigt att skjuta två skott. Vid skyttet på rörlig älgfigur har skytten fyra sekunder på sig att sikta, skjuta, ladda om, sikta och skjuta ett välriktat skott till.

Idén med att lära sig skjuta ett andra skott är inte att lära sig slarva (”håsa”) eller skjuta oerhört fort utan att lära sig en teknik där skytten fortsätter följa målet med kolven stadigt mot axeln samtidigt som han laddar om. Samtidigt blir omladdningen en rutinmässig förlängning av skottet.

I praktiken på jakt

Den största betydelsen av övningarna med två skott på rörligt mål är att skyttet blir omedvetet. Lite grann som när en erfaren bilförare inte behöver titta på växelspaken utan kan koncentrera sig på att följa med trafiken, så kan jägaren följa målet efter skottet utan avbrott och geväret är klart för ett eventuellt uppföljande andra skott. Skytten bevarar synkontakten med viltet, vilket gör det lättare att observera viltets beteende efter skottet.

Skytten ges alltså möjlighet att effektivt ta vara på de sekunder som står till förfogande.

Dessutom ökar skyttens förhöjda förmåga att hantera sitt gevär också säkerheten. När han eller hon känner sitt gevär utan och innan så minskar risken för sjabbel. Ju mera rutin skytten har på att hantera sitt vapen och ju naturligare det känns att använda det, desto lättare blir det att tänka på säkerheten.

Om du för slutstyckshandtaget med öppen hand så förlorar du det mesta av finmotoriken. Nackdelen med tekniken är att laddningshanden gör en stor rörelse som därför går långsamt, och att skytten måste sträcka handen en bit längre fram. Det här ökar risken för att skytten ska lyfta på huvudet och ställer högre krav på att geväret har lämpliga dimensioner.

Geväret

Det finns skillnader mellan olika gevär beträffande smidigheten vid laddning. På somliga gevär löper rörelsen knaggligt och det känns styvt att öppna slutstycket.

Handtagets ställning och storleken på knoppen inverkar också på smidigheten i laddningsrörelsen.

Även kikarsiktet kan störa laddningsrörelsen. Mellan slutstyckshandtaget och kikarsiktet borde det finns tillräckligt med plats.

Att laddningsrörelsen känns knölig beror ofta på kolven. Kolvlängden på en cylinderstudsare borde vara aningen för kort för att laddningsrörelsen ska löpa riktigt smidigt.

Åtgärder vid behov

Om en cylinderstudsare inte fungerar tillräckligt pålitligt för snabba omladdningar så ska problemet åtgärdas. Lämna in geväret till en vapensmed som justerar ejektorn och patronmatningen och slutstyckets funktion.

Kanske behöver också kolvlängden justeras för att skytten bekvämt ska nå slutstyckshandtaget och kunna göra laddningsrörelsen med tillräcklig kraft och smidighet.