Vesilintujen hämärämetsästys on kielletty

Vesilintujen metsästys on salittua vain valoisana aikana. Ajankohta on sidottu auringon nousuun ja laskuun siten, että ampumisen saa aloittaa tuntia ennen auringon nousua ja se tulee lopettaa tunti auringon laskun jälkeen.

Kuva Getty Images

Julkaistu9.7.2024

Monet vesilintulajit muistuttavat toisiaan ja huonoissa valaistusolosuhteissa niiden erottaminen on vaikeaa kokeneellekin metsästäjälle. Lajien erottamisen vaikeus on tunnistettu monissa maissa, joissa vesilintujen metsästystä hämäräaikaan on rajoitettu.

Metsästysalueesi auringon nousun ja laskun ajankohdat voit helpoiten tarkistaa  Oma riista -maastosovelluksesta. Ne löytyvät etusivun alkakulman kohdasta ”lisää””auringon nousu- ja laskuajat”.  

Kosteikot, vesilinnut ja lyijyhaulit

Lyijyhauleja sisältävien patruunoiden käyttäminen kosteikoilla kiellettiin viime vuonna.  Siitä aiheutui vääriä tulkintoja vesilinnustukseen liittyen. Ajateltiin, että vesilintuja saisi ampua lyijyhauleilla kieltoalueiden ulkopuolella. Näin asia ei yksiselitteisesti ole.

Jo perinteinen vesilinnustusta koskeva lyijyhaulikielto ei kadonnut minnekään, vaan on yhä voimassa. Se tunnetusti koskee kaikkea vesilintujen metsästystä, myös kosteikkojen ulkopuolella.

Viime vuonna voimaan tullut lyijyhaulikielto koskee myös muiden riistaeläinten metsästystä kosteikoilla sekä niiden suojavyöhykkeillä. Nämä alueet näet helpoimmin Oma riista -maastosovelluksesta valitsemalla karttatason ”lyijyhaulikieltoalueet”.

Lyijyhaulikieltokieltoalue Oma riistassa.