Automaten är klar för transport till utfodringsplatsen.
Ungdomsredaktionen

Bygg en enkel foderautomat av överskottsmaterial

Foderautomaterna utgör en viktig del av dagens viltutfodring.
I synnerhet den stamvårdande jakten på klövdjur använder sig av det här hjälpmedlet. Automater kan konstrueras på många olika sätt och med de här instruktionerna bygger du enkelt en sådan av återvinningsmaterial.

Text och bilder Lauri Liuko

Publicerad30.8.2022

I det här exemplet utgår jag från en begagnad lastpall. Som bottenmaterial går det fint med vattenfaner som är slät och väderbeständig. Utöver faner och lastpall behöver du bräder, ett utfodringstråg och en tunna eller liknande samt stadigare trävirke till automatens ben. I verktygsbacken behöver du borrmaskin, hammare, såg, vinkelhake, mått samt spik och skruvar.

Från lastpallen till utfodringstråget

Börja med att vända lastpallen upp och ner, och mät faneret enligt pallens mått. Faneret ska rymmas innanför pallens yttersta underslag, vilket kan kräva lite fixande för att få faneret på plats. Såga till faneret och spika fast det på lastpallen. Låt det mellersta underslaget sitta kvar.

Följande moment är utfodringstråget. Mät längden och bredden, och såga till bräder av lämplig längd för kanterna, två för längden och två för bredden. Spika på bräderna på pallen så att de bildar trågets kanter runt faneret.

För att dela fodertråget i två tråg, ett på vardera sidan om automaten, behöver vi en avbalkning i mitten. Dessutom ska tunnan fästas mitt på automaten. Såga alltså ytterligare två bräder som är lika långa som bredden på faneret och fäst dem på båda sidorna om mitten, parallellt med varandra och förslagsvis utmed lastpallens mittersta underslag.

Tråget ska vara tätt så att havren hålls i när djuren bökar i den.
Havren rinner ut ur tunnan och ner i bägge trågen.

Ställ tunnan på plats

När tråget är klart gör du hål i bottnen på tunnan så havren kan rinna ut. Mät därefter avståndet mellan de två parallella mittbräderna och såga till två plankstumpar som passar in mellan plankorna och sitter stadigt. Fäst plankstumparna i tunnans botten och ställ tunnan på plats över de två plankorna och fäst den så den inte kan vicka i sidled.

Det nästsista momentet handlar om att sätta fötter på automaten. Vänd tråget upp och ned och gör av plankor eller annat stadigare virke fötter med önskad höjd. 30 cm är lagom för rådjur och hjortar. Fäst fötterna i hörnen med långa spikar eller skruvar och stabilisera dem (om det skulle behövas) med en stödbräda som fästs i både lastpallens hörn och fötterna.

För att automaten ska stå stadigare och fötterna inte ska sjunka ner i marken kan du av impregnerat virke såga till tvärslår som du fäster under fötterna. Sådana ökar bärförmågan på blött och mjukt underlag.

Tunnan står stadigt förankrad på mittplankorna utan att vicka.
Med stabilt fästa fötter kan automaten ställas upp.

Locket på

Slutligen behöver automaten ett lock av faner eller vattenfaner. Mät upp locket i önskad storlek, till exempel efter fodertrågets innermått med tunnan i mitten. Markera tunnans handtag på faneret och fäst plankstumpar. När plankstumparna sticks genom tunnans handtag kommer vinden inte åt att lyfta locket.

Ställ den färdiga automaten på utfodringsplatsen och fyll dem med spannmål.