Våtmark i Mäntyharju restaureras med finansiering av lokalt företag

Mäntyharjuföretaget Polaria Oy sökte i våras ett ansvarsprojekt som skulle vara till nytta för både Mäntyharju och naturen. Företaget valde att söka ett lämpligt område för restaurering av våtmark. Finlands viltcentral var den naturliga samarbetspartnern för projektet.

textOhto SaloBild Annamari Salo
Publicerad29.11.2019

Via Finlands viltcentrals sociala medier hittade man i Södra Savolax ett tjugotal intresserade markägare. Några objekt lämpade sig som våtmarksområde – vissa hade mycket stor potential.

Som objekt för Polaria Oy:s projekt valdes Huovilas fastighet i Mäntyharju. Restaureringen av våtmarken genomförs i nära samarbete mellan markägarna, Finlands viltcentral, Polaria Oy samt en lokal jordbyggnadsföretagare.

 

Grävarbetet snabbt igång

Man strävar efter att starta det praktiska arbetet redan under år 2019 och målet är att grävarbetet ska bli färdigt under år 2020.

Huovilas våtmark är ett utmärkt exempel på ett lokalt projekt som ger ett företag synlighet som miljömedveten aktör för en relativt liten ekonomisk insats. De tidigare omfattande våtmarksprojekten, som t.ex. Hembygdsvåtmark Life, har visat att det bland markägare finns intresse för anläggning av våtmarker. Det är endast bristen på finansieringskanaler och planeringshjälp som sätter hinder i vägen för genomförandet av projekten.

Markägarna är väl insatta i arbetet med att återställa livsmiljöer, men bland företagen är medvetenheten om potentialen exempelvis för den egna branschen och närmiljön inte lika stor. Däremot satsar företagen allt mer på miljöcertifikat och miljömätare. Genom att investera i ett lokalt våtmarksprojekt får företaget förutom synlighet även konkreta resultat genom förbättrad livsmiljö i det egna området.

Polaria Oy:s projekt är till nytta förutom för de lokala markägarna även för andra lokala aktörer, vilket gör att den totala nyttan av den lilla ekonomiska satsningen är betydande. Om flera företag på motsvarande sätt understöder restaurering av en lokal livsmiljö, kan det vara av stor betydelse för hela landets naturvård och bevarandet av den biologiska mångfalden.

Ohto Salo, viltplanerare, Finlands viltcentral