Brittisk finansiering för iståndsättning av våtmarker

Bild Petri Jauhiainen

Publicerad8.3.2024

Finlands viltvårdsstiftelse har emottagit ett ansenligt stöd av den brittiska organisationen BASC, British Association of Shooting and Conservation.

BASC har förbundit sig att via viltvårdsstiftelsen stöda arbetet med att iståndsätta finska våtmarker. Stödet uppgår till 46 500 euro och går till våtmarksprojektet Sotka.

Med stödet kan vi iståndsätta tre objekt på olika håll i landet. BASC-stödet är det hittills största på flyttvägsnivå som vi har fått för iståndsättning av livsmiljöer för sjöfåglar.