Mäntyharjulla ennallistetaan kosteikko paikallisen yrityksen rahoituksella

Mäntyharjuföretaget Polaria Oy sökte i våras ett ansvarsprojekt som skulle vara till nytta för både Mäntyharju och naturen. Företaget valde att söka ett lämpligt område för restaurering av våtmark. Finlands viltcentral var den naturliga samarbetspartnern för projektet.

TekstiOhto SaloKuva Annamari Salo
Julkaistu29.11.2019

Suomen riistakeskuksen sosiaalisen median kautta Etelä-Savon alueelta löytyi parikymmentä kiinnostunutta maanomistajaa. Muutamat kohteet olivat kosteikoiksi soveltuvia – osa erittäin potentiaalisia kohteita.

Polaria Oy:n hankkeen kohteeksi valikoitui Huovilan tila Mäntyharjulla. Kosteikon ennallistaminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maanomistajien, Suomen riistakeskuksen, Polaria Oy:n sekä paikallisen maanrakennusyrittäjän kesken.

 

Kaivuutyöt saadaan käyntiin nopeasti

Käytännön toimet pyritään aloittamaan jo vuoden 2019 aikana ja tavoitteena on saada kaivuutyöt valmiiksi vuoden 2020 kuluessa.

Huovilan kosteikko on ensiluokkainen esimerkki paikallisesta projektista, joka tarjoaa yritykselle ympäristötietoista näkyvyyttä suhteellisen pienellä taloudellisella panostuksella. Aikaisemmat kosteikkohankkeet kuten Kotiseutukosteikko Life+ ovat osoittaneet, että maanomistajat ovat kiinnostuneita kosteikkorakentamisesta – vain rahoituskanavat ja suunnitteluavun puute ovat esteenä hankkeiden toteutukselle.

Maanomistajat ovat hyvin tietoisia elinympäristöjä ennallistavasta toiminnasta, mutta yritykset tietävät oman lähiympäristön potentiaalista vähemmän. Sen sijaan yritykset panostavat yhä enemmän ympäristösertifikaatteihin sekä -mittareihin. Sijoittamalla paikalliseen kosteikkohankkeeseen yritys saa paitsi näkyvyyttä myös todellisia tuloksia oman alueensa elinympäristön parantamisessa.

Polaria Oy:n projektista hyötyvät paikallisten maanomistajien lisäksi muut paikalliset toimijat, joten pienen taloudellisen panostuksen kokonaishyöty on merkittävä. Jos yhä useampi yritys lähtee tukemaan vastaavalla tavalla paikallista elinympäristöjen ennallistamista, voi tällä olla todellista merkitystä koko maan luonnonhoidon ja monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta.

Ohto Salo, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus