Mer ingående viltinformation till intressegrupperna

Publikationen För viltet förnyades till ett nyhetsbrev, som fyra gånger om året uppdaterar intressegrupperna om senaste nytt från Finlands viltcentral.

Bild Hannu Huttu
Publicerad27.4.2021

För viltet är Finlands viltcentrals publikation för intressegrupperna, med information om bakgrunderna till förvaltningsplanerna för viltstammarna, om planernas framskridande och resultat, samt andra aktuella frågor i anknytning till viltpolitik.

Publikationen har utkommit sedan år 2012, då Jägarnas centralorganisation och jaktvårdsdistrikten fusionerades till Finlands viltcentral. De första åren trycktes publikationen på papper. År 2017 övergick man från printad version till nättidning. Finlands viltcentral fyllde tio år i mars 2021, och tidningen Jägaren är inne på sin 70:e årgång. Till jubileumsårets ära uppdateras För viltet igen, och blir nu ett nyhetsbrev.

För viltet, som tidigare publicerades som en separat nättidning, blir en del av tidningen Jägarens nätversion, i vilken man kan läsa också För viltets tidigare nätpublicerade artiklar.

I fortsättningen finns alla nyheter i anknytning till viltbranschen på en och samma adress, metsastajalehti.fi/sv/, där För viltet är en separat helhet på adressen metsastajalehti.fi/sv/kategoria/for-viltet/

För viltet!