Jägarexamen – 60 år av ansvarsfull jakt

Varje år avlägger 7 000–8 000 personer jägarexamen. Antalet har hållits på en konstant nivå. I fjol var 28 procent av de utexaminerade kvinnor. Många börjar jaga även i vuxen ålder.

Bild Tero Salmela
Publicerad11.6.2024

Jakt har förblivit en folkets hobby, som är tillgänglig för alla oavsett bakgrund och social status. Lagstiftningen ålägger jägare betydande skyldigheter och därför är det viktigt att innehavaren av en jägarexamen är medveten om dem och är redo att starta sin hobby på ett ansvarsfullt sätt.

– Jägarexamen, den förberedande utbildningen och Handbok för jägare bildar tillsammans en utbildning i ansvarsfullhet, säger specialplanerare Marko Mikkola från Finlands viltcentral.

Finlands 279 jaktvårdsföreningar anordnar förberedande utbildningar för jägarexamen runtom i landet. Denna närhetsprincip ger alla möjlighet att delta i utbildningen och komma igång med hobbyn.

– Denna helhet som genomförs på lokal nivå skulle också kunna kallas en stor finländsk naturskola, säger Mikkola.

Att ta ansvar för samhället och naturen

Jägare gör mycket nytta, som att förbättra livsmiljöer och fånga invasiva främmande arter. Dessutom gör de ett betydande frivilligarbete till nytta för samhället, som att delta i tillhandahållandet av storviltsassistans (SRVA) och samla in viltdata för forskning och beslutsfattare.

– Finländarnas starka relation till naturen syns i jakten, som upplevs som en meningsfull och hälsosam naturhobby, säger Mikkola.

Handbok för jägare är varje jägares lärobok

Jägarexamens 60-åriga historia kommer att hedras 2024 med en jubileumsutgåva av Handbok för jägare. Handboken fungerar som en lärobok för den som tänker bli jägare och ger en bild av vad en finländsk jägare bör kunna och behärska vid utövandet av sin hobby. Handboken ger information till alla som är intresserade av jakt, natur och vilt.

Mer information om jägarexamen i Viltinfo (riistainfo.fi).

En video om jägarexamen finns i Viltinfo (riistainfo.fi).

Jubileumshandboken kan köpas på kauppa.riista.fi.

Med ett lekfull test (riddle.com) kan man testa sina kunskaper om ämnesområdena i jägarexamen.