Metsästäjätutkinto – 60 vuotta vastuullista metsästystä

Metsästäjätutkinnon suorittaminen on ollut metsästäjäksi haluaville pakollista 60 vuoden ajan. Tutkinnon läpäistäkseen on perehdyttävä muun muassa lainsäädäntöön, lajintuntemukseen ja metsästyksen turvallisuuteen.

Kuva Tero Salmela
Julkaistu11.6.2024

Metsästys on säilynyt koko kansan harrastuksena, joka on avoin kaikille taustasta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Lainsäädäntö asettaa metsästäjille merkittäviä velvollisuuksia, ja siksi on tärkeää, että metsästäjätutkinnon suorittaja on niistä tietoinen ja valmis aloittamaan harrastuksensa vastuullisesti.

– Metsästäjätutkinto, siihen valmentava koulutus ja Metsästäjän opas muodostavat yhdessä vastuullisuuden koulutusohjelman, erikoissuunnittelija Marko Mikkola sanoo.

Suomen 279 riistanhoitoyhdistystä järjestävät metsästäjätutkintoon valmistavia koulutuksia ympäri Suomen. Tämä läheisyysperiaate antaa kaikille mahdollisuuden osallistua koulutukseen ja päästä harrastuksessa alkuun.

– Tätä paikallistasolla toteutettua kokonaisuutta voitaisiin kutsua myös suureksi suomalaiseksi luontokouluksi, Mikkola sanoo.

Vastuunkantoa yhteiskunnan ja luonnon hyväksi

Metsästäjät tekevät paljon hyvää, kuten elinympäristöjen parantamista ja haitallisten vieraslajien pyyntiä. Lisäksi he tekevät merkittävää vapaaehtoistyötä yhteiskunnan hyväksi, kuten osallistuvat suurriistavirka-avun (SRVA) antamiseen ja keräävät riistatietoa tutkimuksen ja päätöksentekijöiden käyttöön.

– Suomalaisten vahva luontosuhde näkyy metsästysharrastuksessa, joka koetaan merkityksellisenä ja virkistävänä luontoharrastuksena, Mikkola kertoo.

Metsästäjän opas on jokaisen metsästäjän käsikirja

Metsästäjätutkinnon 60-vuotista taivalta kunnioitetaan vuonna 2024 Metsästäjän oppaan juhlapainoksella. Opas toimii oppikirjana metsästäjiksi aikoville ja antaa kuvan, mitä suomalaisen metsästäjän tulee osata ja hallita harrastaessaan. Opas tarjoaa tietoa kaikille metsästyksestä, luonnosta ja riistaeläimistä kiinnostuneille.

Lisää tietoa metsästäjätutkinnosta Riistainfosta.

Metsästäjätutkinnosta kertova video katsottavissa Riistainfossa.

Juhlaoppaan voi ostaa kauppa.riista.fi.

Leikkimielisellä visalla (riddle.com) voi testata osaamistaan metsästäjätutkinnon aihealueista.