Vildsvinsprover till Livsmedelsverket – nya anvisningar för bussfrakten

Publicerad30.4.2021

Matkahuolto har förnyat sina anvisningar och alla prover av animaliskt ursprung ska nu klassas med avseende på smittorisken, om de innebär en risk eller inte.

Enbart veterinärer får skicka prover med smittorisk. Vildsvinsproverna som jägare skickar till Livsmedelsverket klassas som utan smittorisk och ska märkas ”Undantaget – veterinärmedicinskt prov”. Annars får de inte transporteras med buss.

Det är viktigt att märka försändelsen ”Undantaget-veterinärmedicinskt prov”.

Skicka proverna så här

  • Paketera proverna omsorgsfullt. Du finner anvisningarna på Livsmedelsverkets webbplats.
  • Bifoga både remissen och belöningsfakturablanketten.
  • Sök Matkahuoltos närmaste serviceställe. Välj funktionerna ”Sändning och avhämtning av paket” samt ”Paket av alla storlekar”. Du kan inte köpa transporten för paketet på nätet. Använd inte paketautomaten.
  • Skicka proverna som Expresspaket.
  • Skriv på paketet Undantaget- veterinärmedicinskt prov.
  • Mottagare: Livsmedelsverket, Virologi, Mustialagatan 3,
    00790 Helsingfors/Kampen.
  • Kundnummer 9400278. Använd detta så betalar Livsmedelsverket frakten.

Remiss- och belöningsfakturablanketterna samt ytterligare information finner du på: www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/vildsvin/.