Eläinnäytteiden lähettäminen Ruokavirastoon – Matkahuolto muutti ohjeistusta

Julkaistu30.4.2021

Matkahuolto uudisti ohjeitaan. Nyt kaikki eläinperäiset näytteet tulee luokitella joko tartuntavaarallisiksi tai ei-sellaisiksi.

Tartuntavaarallisia näytteitä lähettävät vain virkaeläinlääkärit. Metsästäjien Ruokavirastoon lähettämät näytteet kuuluvat ei-tartuntavaarallisiin ja niihin tulee merkitä: ”Eläinperäinen näyte – vapautettu”.

Merkintävaatimus koskee kaikkia metsästäjien Ruokavirastoon lähettämiä näytteitä, kuten villisika-, pienpeto- ja CWD-näytteet.

Esimerkki lähettämisestä (villisika)

 • Pakkaa näytteet huolellisesti. Ohjeet löytyvät Ruokaviraston kotisivuilta.
 • Liitä mukaan sekä lähetelomake että palkkiolomake.
 • Katso Matkahuollon palvelupistehausta lähin toimipaikka
  (valitse toiminnot ”paketin lähettäminen ja nouto” sekä ”kaikenkokoiset paketit”). Paketin lähetystä ei voi ostaa Matkahuollon internetsivuilta. Älä käytä pakettiautomaattia.
 • Lähetä näytteet Matkahuollon Pikapakettina.
 • Kirjoita paketin päälle ”Eläinperäinen näyte – vapautettu”.
 • Lähetysosoite: RUOKAVIRASTO, Virologia, Mustialankatu 3,
  00790 Helsinki/Kamppi.
 • Asiakasnumero 9400278. Sitä käyttämällä Ruokavirasto maksaa lähetyskulut.

Villisikaan liittyvät lomakkeet ja lisätietoja:
www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/villisika/