Bild: Mari Tikkunen

Verkställighetsförbud för björnlicenser – följ med rapporteringen

Publicerad27.8.2022

Nio av de stamvårdande björndispenser som Finlands viltcentral har beviljat överklagades i augusti till förvaltningsrätten.

Syftet med överklagandena var att dispenserna skulle beläggas med verkställighetsförbud.

Med sina tillfälliga beslut belade förvaltningsrätterna de överklagade dispenserna med verkställighetsförbud (läget 19.8). Det vill säga att de här dispenserna inte är giltiga när jakten börjar den 20 augusti.

Förvaltningsrätterna begärde utlåtanden om de överklaganden som gällde motiveringarna till dispensbesluten. Finlands viltcentral beredde och gav sina utlåtanden i skyndsam ordning strax före björnjakten. Viltcentralen kräver att verkställighetsförbuden ska upphävas och överklagandena avslås. Förvaltningsrätterna behandlar överklagandena enligt sin egen tidtabell.

Följ med rapporteringen om hur det går med björndispenserna på

www.riista.fi och www.metsastajalehti.fi