Jaktkvoten för björn nästan hälften mindre än förra säsongen

Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning fastställt jaktkvoten för björn till 180 individer under jaktsäsongen 2023–2024. Kvoten är 166 björnar färre än under den föregående säsongen.

Bild Heikki Rytkönen
Publicerad19.5.2023

Utanför renskötselområdet är kvoten 130 björnar, det vill säga 146 björnar färre än året innan. Kvoten i renskötselområdet har fastställts till 50 björnar, vilket är 20 färre än i fjol. I den östra delen av renskötselområdet är kvoten 45 och i den västra delen 5 björnar.

Det är Finlands viltcentral som fattar besluten om hur dispenserna ska fördelas. Utöver de dispenser som grundar sig på kvoten kan Finlands viltcentral bevilja dispenser också för fällande av björnar som orsakar skada eller hot. Dessa skadebaserade dispensers antal är inte heller i fortsättningen begränsat. Tidigare år har endast ett fåtal sådana dispenser beviljats, och de har då beviljats inom renskötselområdet.

Pressmeddelande (jord- och skogsbruksministeriet)