Våtmarksprojekt sparkades igång i Mäntyharju

Bild: Jari Pollari / Polaria Oy
Publicerad7.2.2020

I Mäntyharju i Södra Savolax finns en naturligt sank plats på ungefär en hektar som man tidigare men förgäves har försökt odla på. Med företagsfinansiering iståndsätts platsen nu till en våtmark.

Tillsammans med Finlands viltcentral letade Mäntyharjuföretaget Polaria Oy som jobbar med badrumsinredning i somras efter en våtmark att iståndsätta. En grävmaskin har jobbat med projektet sedan förra veckan och en våtmark börjar så småningom ta form i landskapet.

– Vi har anlagt en dammvall på platsen som längre fram ska få sin slutliga form. Vi ska också planera regleringen av vattennivån; hur den ska ordnas och var den ska placeras, berättar viltplanerare Ohto Salo på Södra Savolax distrikt.

På grund av den milda vintern är marken just nu mjuk, så efter det första anläggningsskedet tar vi det lugnt och ser vart vattnet söker sig på naturlig väg. Formandet av dammvallarna och de övriga grävarbetena gör vi sedan på vårkanten.

Tanken är att våtmarken ska återgå till ett naturtillstånd inom några år och erbjuda en frodig livsmiljö för många växt- och djurarter.

Iståndsättningsprojektet finansieras av Polaria Oy som vill vara en aktiv aktör på orten och påminner om att också företag kan dra sitt strå till stacken för mångfalden i nturen.