Välbesökt DNA-kväll om vargen

Tassen-observationerna och insamlingen av DNA-prover bildar stenfoten för uppskattningen av vargstammens storlek och struktur. I Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Savolax och Mellersta Finland arrangerades en välbesökt infokväll om nuläget för insamlingen av DNA-prover. Utan alla de frivilliga som samlar in materialet skulle det inte vara möjligt att följa stammen i realtid.

Bild Jaakko Alalantela
Publicerad31.1.2022

Det var Finlands viltcentrals regionkontor i Kajanaland, Uleåborg, Mellersta Finland och Norra Savolax som bjöd in ansvarspersoner för DNA-insamlingen, rovdjurskontaktpersoner och andra vargintresserade till en infokväll med de senaste nyheterna om insamlingen av varg-DNA och

diskussioner med viltcentralens och Naturresursinstitutets experter.

På grund av pandemin måste kvällen flyttas från jägarbrasan till nätet. Trots ändringen i upplägget var det glädjande många frivilliga som deltog denna januarikväll.

 

DNA är dagens och framtidens melodi

Proverna med varg-DNA ger oss information om vargen som ingen annan metod kan ge.

– Tillförlitlig och komplett viltinfo utgör grunden för beslutsfattandet. DNA:t är dagens och framtidens melodi, sammanfattade jaktchefen Olli Kursula på Mellersta Finland.

DNA-provernas viktigaste uppgift är att informera oss om vilka flockar som har fått ungar och vilka individer som bildar par som förökar sig. Eftersom uppskattningen av stammen görs årligen bör också insamlingen av DNA stå på en hög aktivitetsnivå år efter år.

– Utan frivilliga vore det omöjligt att hålla informationen om vargflockarna färsk och uppdaterad, berättade programledaren Katja Holmala i sitt inledningsanförande.

På tråden hade man flera erfarna rovdjurskontaktpersoner. Enligt arrangörerna är dessa avgörande för insamlingen av DNA.

– Kontaktpersonerna har ett utbyggt nätverk och kunnandet som krävs, konstaterade Kursula.

Enligt forskningsingenjören Antti Härkälä på Luke går det med DNA-proverna att identifiera revir i områden där vargreviren ligger tätt. Med enbart observationer är detta inte möjligt.

Härkälä berättade att det hittills under vintern (läget 24.1 2022) har samlats in 438 prover i landet som helhet. Takten är i stort sett den samma som i fjol.

 

Vi behöver nya prover och fler insamlare

Under kvällen behandlades områden där det föreligger ett särskilt behov av mera prover. Forskaren Samuli Heikkinen på institutet gav rådet att rikta insamlingen med hjälp av gjorda Tassen-observationer. Där det har gjorts observationer kan det också finnas spillning.

På många orter har djup snö försvårat insamlingen av prover.

– Förhoppningsvis har vi de bästa insamlingsdagarna framför oss. Vi har fortfarande ungefär en månad aktiv arbetstid kvar, uppmuntrade Heikkinen åhörarna.

Nya frivilliga insamlare och insamlingsansvariga efterlystes. Vilken naturvän som helst kan delta i insamlingen.

Insamling av DNA-prover – några tips

  • Den insamlingsansvariga tillhandahåller insamlingsmaterialet. Du hittar kontaktuppgifterna här.
  • Till ett prov fogas alltid: insamlaren, koordinaterna och datumet. Ytterligare info finner du här (också på svenska).
  • Artidentifieringen görs i terrängen
  • Vargen följer gärna skogsbilvägar och stigar; där hittar du också spillning
  • En eventuellt spårning ska göras bakåt eller med några dagars fördröjning
  • Kom ihåg hygienen och använd engångshandskar