Triangelinventeringarna börjar efter nyår

Bild Mari Tikkunen

Publicerad13.1.2023

Inventeringen av vilttrianglar, dvs räkningen av spår efter jaktbara däggdjur i snön, pågår i södra och mellersta Finland 15.1-28.2 och i norra Finland 15.1-15.3. Inventeringen av fälttrianglar pågår i hela landet 1.1-28.2. Det är skäl att göra inventeringen så fort vädret det tillåter. 

Inventerarna kan skicka in resultatet på nätet i tjänsten riistakolmiot.fi. På webbplatsen finner du anvisningar och handledning, en rapport och historik för din egen triangel och grundläggande information om arterna som räknas och hur deras spår i snön ser ut. Ytterligare information och anvisningar: riistakolmiot.fi

Vad är en vilttriangel?

En vilttriangel är en skapad, permanent rutt i terrängen som man följer och räknar spåren efter de jaktbara djuren. Rutten är en liksidig triangel med fyra kilometer långa ben. Den totala inventeringsrutten uppgår alltså till 12 km. 

Fälttrianglarna är en vidareutveckling, en triangelinventering som görs i jordbruksmiljö, i den brutna och småskaliga mosaiken av skog, åkrar och bebyggelse i landets södra och västra delar. Fälttrianglarna är också liksidiga, men sidorna är bara två kilometer långa.