2022 års vinterinventering av vilttrianglar

Publicerad10.1.2022

Den rekommenderade inventeringstiden för räkningen av spår i snö i vilt- och fälttrianglar är i södra och mellersta Finland 15.1–28.2 och i Lappland och Uleåborg 15.1–15.3.

För att resultaten ska kunna användas medan de är färska rekommenderar vi att de returneras på webbplatsen riistakolmiot.fi/sv/ så fort de är klara. Posta blanketterna och kartorna så fort du kan om du returnerar resultatet på papper. Sammanfattningarna av vinterinventeringen uppdateras på riistakolmiot.fi/sv/raportit/ fortlöpande medan inventeringen pågår.

Ytterligare information: www.riistakolmiot.fi/sv/.

0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

Vad tycker du om tidningen Jägaren på nätet?Årets sista nummer av Jägaren var ett engångsförsök som gavs ut enbart på nätet.

Svara på enkäten senast den sista december och delta i utlottningen av en viltkamera!