2022 års vinterinventering av vilttrianglar

Publicerad10.1.2022

Den rekommenderade inventeringstiden för räkningen av spår i snö i vilt- och fälttrianglar är i södra och mellersta Finland 15.1–28.2 och i Lappland och Uleåborg 15.1–15.3.

För att resultaten ska kunna användas medan de är färska rekommenderar vi att de returneras på webbplatsen riistakolmiot.fi/sv/ så fort de är klara. Posta blanketterna och kartorna så fort du kan om du returnerar resultatet på papper. Sammanfattningarna av vinterinventeringen uppdateras på riistakolmiot.fi/sv/raportit/ fortlöpande medan inventeringen pågår.

Ytterligare information: www.riistakolmiot.fi/sv/.