Åland

Skyddsjakt på storskarv och gråsäl nu med rapportering i Jaktportalen

Text Roger Gustavsson  Bild Getty Images

Publicerad22.4.2022

Såsom tidigare är skyddsjakten på eget initiativ för storskarv och gråsäl. Tiden för skyddsjakten är 1 april till 31 december 2022 för storskarv samt från 15 april 2022 till 31 januari 2023 för gråsäl.

Nytt för i år är att du rapporterar in ditt resultat från skyddsjakten i Jaktportalen. Detta gör du genom att i bytesdagboken välja gråsäl respektive storskarv. Nu har du även möjlighet att direkt i kartan markera var jakten bedrivits. För att kunna spara rapporten så måste datum, antal och kommun vara ifyllt. Observera att du inte behöver markera skilt för varje fälld säl eller skarv utan du kan rapportera in flera åt gången, dock vill vi som tidigare att det ska göras under samma dag så därför måste även rapporteringen göras per dygn. Om du av någon orsak inte har möjlighet att ta i bruk jaktportalen så går det fortsättningsvis att rapportera in på telefonsvarare nr 018-25322.

Utförligare info om skyddsjakterna hittar du på www.regeringen.ax/miljo-natur/jakt-viltvard/jakttillstand.