Åland

Kungörelse: Praktiskt bågskytteprov 2024 (Åland)

Tillfällen att avlägga praktiskt skjutskicklighetsprov för bågjakt i enlighet med 11 § i landskapsförordningen om jakt (ÅFS 70/2006) anordnas enligt följande:

Publicerad8.5.2024

Vid skjutbanan för bågjakt i Finström, Vandö:

Den 8–9 juni är banan öppen för bågskytteprov kl. 12.00–17.00.
Anmäl i förväg till Kurt Blomqvist: Tel: +358 457 3424668

Skjutbanans adress är Vandövägen 262.

 


 

I samband med det praktiska provets avläggande ska uppvisas intyg över godkänd bågjägarexamen för ledaren av provet.

Provet sker enligt av landskapsregeringen fastställda regler, vilka vid provtillfällena finns anslagna vid skjutbanan.

I samråd med landskapets jaktförvaltare kan av särskilda skäl beviljas möjlighet till avläggande av särskilt bågskytte­prov utom ovan kungjorda tider. Detta kan t ex gälla prov för personer som inte har hemort på Åland.

Ytterligare information finns på landskapsregeringens hemsida: www.regeringen.ax → Miljö och natur → Jakt och viltvård → Beslut och lagstiftning → Riktlinjer för jakt med pil och båge.

 

Skogsbruksbyråns enhet för
jakt- och viltvård

Jaktförvaltare Robin Juslin