Samtliga hundar ska registreras i år

Lagen om identifiering och registrering av djur trädde i kraft den första januari 2022. Med stöd av lagen har jord- och skogsbruksministeriet utfärdat en förordning om identifiering och registrering av hundar. Förordningen gäller samtliga hundar, både tjänste- , sällskaps- och jakthundar.

Text Terhi Jääskeläinen Bild Hannu Huttu

Publicerad11.1.2023

Den som har en hund som är född före 1.1 2023 ska märka sin hund med ett mikrochip senast den 31.12 2023. Chippet kan implanteras av en veterinär eller annan behörig person. En hund som är född efter 1.1 2023 ska chippas innan den överlåts till en annan ägare eller senast när den är tre månader gammal.

En hund som införs till Finland för att stanna permanent eller för en längre tid än tre månader ska vara märkt med ett mikrochip och ska anmälas till registret inom fyra veckor efter ankomsten eller innan den överlåts till en ny ägare

Myndighetsregistret

Hundregistret är ett myndighetsregister, men där sparas inte uppgifter om hundens stamtavla eller andra uppgifter om hobbyverksamhet. I registret sparars följande identifieringsinformation:

  • Innehavarens kontaktuppgifter (namn, personnummer, gatuadress, epostadress, telefonnummer)
  • mikrochippets identifieringskod
  • hundens födelsetid eller uppskattade födelsetid
  • hundens ras eller om ras saknas, en beskrivning av hundens yttre, kön och färg
  • hundens namn i samma form som innehavaren har uppgett det
  • hundens födelseland om annat än Finland
  • namn och adress på personen som implanterade mikrochippet
  • datumet då mikrochippet implanterades

Personen som implanterade mikrochippet ska ge ett identifieringsintyg åt hundens innehavare, som sedan anmäler hunden till registret. Detta görs antingen på nätet, vilket kräver så kallad stark autentisering, eller på Livsmedelsverkets blankett med autentisering, per post eller på nätet.

Förändringar ska anmälas

Om det inträffar en permanent förändring i uppgifterna i registret ska hundens innehavare anmäla detta inom en månad. Anmälan behöver inte göras för en tillfällig förändring som varar i högst tre månader.

Vid ett ägarbyte ska både hundens tidigare och nya innehavare göra anmälan inom den lagstadgade tidsfristen. Om hunden dör, avlivas eller försvinner ska innehavaren anmäla det inträffade till registret inom en månad.

Registreringen är avgiftsbelagd

Registreringen är avgiftsbelagd, men i skrivande stund är beloppet ännu inte fastställt. Därtill kommer hundinnehavarens utgift för implanteringen av chippet.

Svar på frågor

På Livsmedelsverkets webbplats svarar vi på frågor om registret och registreringen.

ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhallning-identifiering-och-registrering/markning-och-registrering-av-djur/hundar-katter-och-fretter/hundregister/