Kaikki koirat rekisteriin vuonna 2023

Vuoden 2022 alusta alkaen on ollut voimassa laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Lain nojalla maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Asetus koskee kaikkia, niin palvelus-, seura- kuin metsästyskoiriakin.

Teksti Terhi Jääskeläinen Kuva Hannu Huttu

Julkaistu11.1.2023

Ennen 1.1.2023 syntyneen koiran haltijan on tunnistusmerkittävä koira mikrosirulla viimeistään 31.12.2023. Mikrosirun voi asentaa eläinlääkäri tai muu pätevä henkilö. Vuoden 2023 alun jälkeen syntynyt koira on merkittävä ennen sen luovuttamista uudelle haltijalle tai viimeistään 3 kuukauden iässä.

Ulkomailta Suomeen pysyvästi tai yli kolmen kuukauden ajaksi tuotavan koiran on oltava tunnistusmerkitty ja se on ilmoitettava rekisteriin neljän viikon määräajassa ja ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle.

Viranomaisrekisteri

Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne ei tallenneta koiran sukutaulutietoja tai muita harrastustoimintaan liittyviä tietoja. Rekisteriin talletetaan tunnistustodistuksen tiedot:

  • koiran haltijan yhteystiedot (haltijan nimi, henkilötunnus, lähiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • koiraan asetetun mikrosirun tunnistuskoodi
  • koiran syntymäaika tai sen puuttuessa arvio syntymäajasta
  • koiran rotu tai sen puuttuessa sanallinen kuvaus koiran ulkoisista tuntomerkeistä, sukupuoli ja väri
  • koiran nimi sellaisena kuin koiran haltija on sen ilmoittanut
  • koiran syntymämaa, jos muu kuin Suomi
  • mikrosirun asettajan nimi ja osoite
  • mikrosirun asettamispäivämäärä

 

Mikrosirun asettajan tulee antaa tunnistustodistus koiran haltijalle, jonka puolestaan pitää ilmoittaa koira rekisteriin joko internet-palvelussa, joka vaatii niin sanotun vahvan sähköisen tunnistautumisen, tai Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella (postitse tai sähköisesti).

Muutokset ilmoitettava

Rekisteriin ilmoitettujen tietojen pysyvästä muutoksesta on koiran haltijan ilmoitettava rekisteriin kuukauden kuluessa. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä alle kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutoksesta.

Koiran haltijan vaihdoksesta on sekä uuden että entisen haltijan tehtävä ilmoitus mainitussa määräajassa. Kun koira kuolee, lopetetaan tai katoaa, on koiran haltijan ilmoitettava asiasta tieto rekisteriin viimeistään kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Rekisteröinnistä peritään maksu

Maksun suuruudesta ei tätä kirjoitettaessa ole vielä tietoa. Koiran haltijalle tulee kuluja myös mikrosirun asettamisesta.

Vastauksia kysymyksiin

Ruokaviraston internet-sivustolla pyritään vastaamaan rekisteristä aiheutuviin kysymyksiin:

ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/koirat-kissat-ja-fretit/koirarekisteri/usein-kysyttya-koirarekisterista