Resultatet av läsarundersökningen

Nummer 6/2022 av tidningen Jägaren utgavs på försök enbart på nätet. Där gav vi läsarna en möjlighet att delta i en undersökning och tycka till om tidningen.

Text coh bild Tero Kuitunen

Publicerad2.3.2023

De som svarade på läsarundersökningen var i genomsnitt erfarna och ivriga jägare.

Över 70 procent av svararna hade fyllt 40 och nästan hälften hade över 30 års erfarenhet av jakt. Varannan svarare jagar minst 30 dagar om året och 90 procent av de svarande var män.

De populäraste ämnena

Enligt dem som svarade var de fem populäraste skälen till att läsa tidningen Jägaren följande: viltkunskap, viltvård, jaktutrustning och jaktmetoder samt nya ideer som inspiration för eget jagande. Strax efter tätklungan kom ändringarna i lagstiftningen och viltforskningen.

På viltsidan var, nu som alltid, skogshönsen och älgen de intressantaste. Den här gången fick de dock konkurrens av hjort och rådjur, som svararna betraktade som nästan lika intressanta som älgen.

Beträffande intervjuerna och kolumnerna önskade sig svararna särskilt unga och vanliga jägare som skribenter, tätt följda av aktiva på jv-föreningar och viltforskare.

Pappersutgåvan får fortsatt orubbligt understöd

Den kanske största överraskningen som läsarenkäten bjöd på var det fortsatt orubbliga stödet för pappersutgåvan. Vi ville veta i vilken form läsarna önskar läsa Jägaren. Ungefär 80 procent av svararna uppgav att de ville läsa tidnngen tryckt på papper. Men en betydande del av dem godkänner också nättidningen; 28 procent vill läsa den medan 14 procent godkände pdf-tidningen.

Nättidningen en ny bekantskap för många

Nästan hälften av dem som svarade, 46 procent, uppgav att det var första gången som de läste Jägaren på nätet. Det känns fint att nå nya läsare eftersom nättidningen ju är tänkt att betjäna samtliga som har betalat jaktvårdsavgiften.

Vi frågade också längs vilken kanal som läsarna ville bli informerade om nytt stoff i nättidningen. Här betraktades meddelandena i Oma riista som det bästa sättet. Klart färre betraktade de sociala medierna (Facebook, Twitter och Instagram) som en bra kanal.

Någonting för alla

Under 2023 ger vi ut Jägaren i tryckt form och som nättidning och pdf-tidning. Det ger läsarna frihet att välja sitt eget favoritsätt att läsa tidningen.

Även om den tryckta utgåvan skulle vara din favorit så är det skäl att hålla ett öga på nättidningen. Där hittar du aktuella nyheter, videor, poddar och mycker mer som inte finns i papperstidningen. Dessutom finns den populära sökfunktionen för skogshönsens jakttider i nättidningen.

 


Webbtidningen: jagarentidningen.fi

Pdf-tidningen: lehtiluukku.fi/lehdet/jagaren

Tre viltkameror lottades ut som priser

Bland dem som svarade på läsarundersökningen lottade vi ut tre Uovision 4g LTE Cloud-viltkameror, som vanns av Jari Hämäläinen, Halkia, Hannele Saastamoinen, Koppeloharju och Timo Lehtonen, Himanka

Tidningen Jägaren gratulerar vinnarna!