Lukijatutkimuksen tuloksia

Metsästäjä-lehden numero 6/2022 ilmestyi kokeiluna vain verkossa. Verkkolehden lukijoilla oli mahdollisuus osallistua lukijatutkimukseen ja kertoa mielipiteensä.

Teksti ja kuva Tero Kuitunen

Julkaistu2.3.2023

Verkkolehden lukijatutkimuksen saatiin 1 829 vastausta. Vastaajat olivat keskimäärin kokeneita ja innokkaita metsästäjiä. Yli 70 prosenttia vastaajista oli iältään yli 40-vuotiaita ja lähes puolelle oli metsästyskokemusta kertynyt yli 30 vuotta. Vastaajista joka toinen metsästää vähintään 30 päivää vuosittain. Vastaajista 90 prosenttia oli miehiä.

Suosituimmat aiheet

Vastaajien viisi suosituinta syytä lukea Metsästäjä-verkkolehteä olivat tiedon saaminen riistasta, riistanhoidosta, metsästysvälineistä ja metsästystavoista sekä uusien ideoiden saaminen omaan harrastukseen. Heti niiden vanavedessä tulivat lainsäädäntömuutoksiin ja riistantutkimuksen tuloksiin liittyvä tieto.

Riistaeläinaiheiden ikisuosikit, metsäkanalinnut ja hirvi, olivat jälleen kiinnostavimmat. Niiden rinnalle on kuitenkin noussut ”haastajaksi” pienet hirvieläimet, jotka kiinnostivat verkkolehden lukijakyselyn vastaajia lähes yhtä paljon kuin hirvi.

Haastatteluja ja kolumneja vastaajat toivoivat erityisesti tavallisilta ja nuorilta metsästäjiltä, riistanhoitoyhdistysten aktiivien ja riistantutkijoiden ollessa toivomuslistalla seuraavina.

Paperilehdellä vankkumaton kannatus

Verkkolehden lukijakyselyn kenties yllättävin anti oli voimakas perinteisen lehden kannatus. Kysyimme, missä muodossa vastaajat haluat lukea Metsästäjä-lehden. Noin 80 prosenttia vastaajista ilmaisi haluavansa lukea lehtensä paperille painettuna. Merkittävä osa heistäkin kelpuuttaa lisäksi verkkolehden, jota haluaa lukea 28 prosenttia vastaajista, tai näköislehden (14 % vastaajista).

Verkkolehti on monelle uusi tuttavuus

Lukijatutkimuksen osallistuneista lähes joka toinen, 46 prosenttia, kertoi lukevansa Metsästäjä-verkkolehteä ensimmäistä kertaa. Uusien lukijoiden tavoittaminen on hienoa, koska Metsästäjä-verkkolehden on tarkoitus palvella riistanhoitomaksun maksaneita mahdollisimman laajasti.

Kun kysyimme, millä välineellä lukijat haluaisivat tiedon verkkolehden uusista jutuista, Oma riista -viestiä pidettiin mieluisimpana tavoittamistapana. Esimerkiksi sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter ja Instagram) piti hyvänä huomattavasti harvalukuisempi joukko.

Valinnanvaraa kaikille

Vuonna 2023 Metsästäjä ilmestyy sekä painettuna että verkko- ja näköislehtinä, joten jokainen voi valita itselleen sopivimman tavan lukea lehteä.

Vaikka painettu lehti olisikin mieleisin, kannattaa myös verkkolehti ottaa seurantaan. Sieltä löytyvät ajankohtaiset uutiset, videot, podcastit ja muut sähköiset sisällöt, joita ei löydy paperilehdestä. Lisäksi verkkolehdessä on suosittu metsäkanalintujen metsästysaikahaku.

 


Verkkolehti: metsastajalehti.fi

Näköislehti: lehtiluukku.fi/lehdet/metsastaja

Riistakamerat palkintona

Lukijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin kolme Uovision 4g LTE Cloud -riistakameraa. Kameran voittivat Jari Hämäläinen, Halkia, Hannele Saastamoinen, Koppeloharju ja Timo Lehtonen, Himanka.

Metsästäjä-lehden toimitus onnittelee voittajia!