Regleringen av sjöfågel­jakten 2020

För jaktåret 2020 har jord- och skogsbruksministeriet begränsat sjöfågeljakten med en förordning i enlighet med 38 § i jaktlagen enligt följande:

Publicerad16.7.2020
Jakt på brunand är förbjudet.
Jakt på småskrake är förbjudet.
Var noggrann med identifieringen.
För storskrake gäller normal jakttid 1.9-31.12. Kom ihåg att anmäla fällningen!
Jakten på alfågel är förbjuden utom i havs­området och på öar och skär i havsområdet.
I havsområdet gäller en kvot på fem (5) alfåglar per jägare och dygn. Jakttiden är 1.9-31.12. Kom ihåg fällningsanmälningen!
Jakt på ejder är förbjudet från 20 augusti klockan 12 till den 31 december.
Jakt på ejder (guding) är tillåtet 1-15 juni 2019-2021 i ett specificerat området i yttre skärgården. https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/ > KARTTATASOT > Aluesuunnittelu ja rajoitukset > Uroshaahkan metsästysalue. Kom ihåg fällningsanmälningen.

De jaktbara sjöfåglarna med negativ utveckling:

Finlands viltcentral rekommenderar att jägarna helst jagar gräsand, kricka och knipa, och jagar stjärtand, vigg, årta, skedand och bläsand med måtta.


För jakten på grågås gäller följande begränsningar:

 • En dygnskvot på två grågäss per jägare.
 • Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete vid jakt på åker
  10.8-20.8 kl 12.
 • Jakt på grågås är förbjudet i inlandet.
Obs: 10.8. – 20.8. bara på åkrar

Den häckande stammen ska sprida sig till inlandet

Utmed de europeiska flyttvägarna är grågåsstammen oerhört stark. Inom det europeiska handlingsprogrammet för gäss bereds en begränsning av stammens storlek. Målet är en grågåsstam som är jaktbar, men inte orsakar oskäliga skador för lantbruket.

Den häckande stammen i vårt land är liten. Förvaltningen balanserar spridningen av arten till inlandet med uppgiften att förhindra skador på odlingar. I dagsläget finns det inget behov av att minska på den totala stammen. Kvoten per jägare och förbudet mot foder som lockbete vid jakt på åker syftar till att bevara stammens livskraft och möjligheterna att förebygga skador på odlingar.

Finlands viltcentral rekommenderar

 • Anteckna fällda och observerade grågäss i Oma riista för att klarlägga avskjutningens fördelning i tid och rum.
 • 10-20.8 kl 12 grågåsjakt enbart på åkrar med spannmål, rotfrukter eller grönsaker, samt vallar, som kan skördas och där grågässen orsakar skador.

För jakten på sädgås gäller följande begränsningar:

Taigasädgås

 • Jakt tillåtet i landskapet Lappland utom i kommunerna Torneå, Kemi, Keminmaa och Simo.
 • Jakttiden är 20.8 kl 12-27.8.
 • Kvoten är en (1) sädgås/säsong.
 • Förbjudet att använda foder (spannmål) som lockbete.
 • Skyldighet att anmäla fälld gås.

Taigasädgässen har blivit avsevärt fler och har nått den målsatta nivån 60 000 till 80 000 gäss. De finska jaktbegränsningarna har varit avgörande för återhämtningen. Med aktiv användning av viltdata och lämpliga begränsningar ska vi jaga arten hållbart, både nu och framledes.

Informationen som har samlats in av gruppen Metsähanhimiehet och andra frivilliga har varit avgörande för nystarten på jakten.

Jaktbegränsningarna kontrolleras varje år utifrån stammens storlek och utveckling, avskjutningen och den inhämtade viltinformationen. Förbudet mot jakt med spannmål i häckningsområdet bevarar denna värdefulla jaktliga tradition.

Tundrasädgås

 • Jakt på tundrasädgås är tillåtet i landskapet Södra Karelen, i kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava i landskapet Södra Savolax, i landskapet Kymmenedalen, i kommunerna Kitee, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, i kommunen Orimattila i landskapet Päijänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.
 • Jakttiden är 1.10-30.11.
 • Skyldighet att anmäla fälld gås.

Kom ihåg!

1 Skyldigheten att anmäla fällt vilt.

2 Kvoten i de tillåtna jaktområdena: Sädgås i Lappland 1/säsong, grågås 2/dygn, alfågel 5/dygn.

3 Förbudet mot spannmål vid grågåsjakt på åker samt sädgåsjakt i Lappland.

Ta bilden av den fällda sädgåsen så här. Underarten och åldersklassen fastställs utifrån näbben och täckfjädrarna på vingen. På bilden en tundrasädgås.

Vi följer fördelningen av underarter i hela landet!

Skicka ett foto av den fällda gåsens huvud och vinge till hanhi@riista.fi. Skriv fällningsdatum och kommun som mejlrubrik.

Vi uppmanar jägarna att frivilligt samla in data om sädgåsläget genom att anteckna alla observationer under jaktdagen i Oma riista.

Insamlade data är absolut konfidentiella och används enbart i arbetet med att utveckla uppskattningen av den häckande stammen. Observationerna kan inte offentligt lokaliseras till något visst område.

Öva artidentifiering före jakten. Under höstflyttningen uppträder gässen i blandade flockar med bla fredade bläsgäss.