Vesilintujen metsästyksen säätely 2020

Metsästyskaudelle 2020 vesilintujen metsästystä on rajoitettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella metsästyslain 38 pykälän nojalla seuraavasti:

Julkaistu16.7.2020
Punasotkan metsästys on kielletty.
Tukkakoskelon metsästys on kielletty.
Ole tarkkana lajintunnistuksessa. Isokoskelolla on normaali metsästysaika 1.9.–31.12. Muista saalisilmoitus.
Allin metsästys on kielletty lukuun ­ottamatta merialuetta sekä merialueella sijaitsevia saaria ja luotoja. Merialueella viiden (5) allin metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö. ­Metsästysaika 1.9.–31.12. Muista saalisilmoitus.
Haahkan syysaikainen metsästys on kielletty.
Uroshaahkan (kalkas) metsästys on sallittu 1.–15. kesäkuuta 2019-2021 erikseen määritellyllä alueella ulkosaaristossa: https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/ > KARTTATASOT > Aluesuunnittelu ja rajoitukset > Uroshaahkan metsästysalue. Muista saalisilmoitus.

Taantuvat riistavesilinnut

Suomen riistakeskus suosittelee kohdentamaan vesilintujen metsästyksen sinisorsaan, taviin ja telkkään ja pitämään jouhisorsan, tukkasotkan, heinätavin, lapasorsan ja haapanan saalismäärät maltillisina.


Merihanhen metsästyksessä on voimassa seuraavat rajoitukset:

 • Kahden merihanhen metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö.
 • Jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö merihanhen metsästyksessä on kielletty peltometsästyksessä 10.8. – 20.8 kello 12.
 • Merihanhen metsästys on kielletty sisämaassa.
Huom. lisäys karttaan: 10.8. klo 00 – 20.8. klo 12 saakka vain pelloilla

Tavoitteena on pesimäkannan leviäminen sisämaahan

Muuttoreitillä Euroopassa merihanhikanta on erittäin runsas, ja kannan koon rajoittamista valmistellaan Euroopan hanhitoimintaohjelmassa. Tavoitteena on määritellä merihanhikanta, jota voidaan metsästää ja toisaalta esi­merkiksi maatalousvahingot eivät ole liian suuria.

Suomen pesimäkanta on kokonaisuudessaan pieni, ja kannanhoidossa tasapainotellaan sisämaahan leviämisen turvaamisen ja viljelyvahinkojen ehkäisyn välillä. Nykytilanteessa ei ole tarvetta kokonaiskannan pienentämiselle. Metsästäjäkohtaisella kiintiöllä ja peltometsästyksen ravintohoukuttimen käyttökiellolla pyritään turvaamaan merihanhikannan elinvoimaisuus ja mahdollisuudet ehkäistä viljelyvahinkoja.

Suomen riistakeskus suosittelee

 • Kirjaa Oma riistaan merihanhisaaliit ja -havainnot niiden ajallisen ja alueellisen jakauman selvittämiseksi.
 • Peltometsästys 10.8. – 20.8  kello 12 vain niillä vilja-, juures-, vihannes- tai nurmipelloilla, joilta on mahdollista saada hyödyntämiskelpoinen sato ja joille merihanhet aiheuttavat vahinkoa.

Metsähanhen metsästyksessä on voimassa seuraavat rajoitukset:

Taigametsähanhi

 • Metsästys sallittu Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Tornion, Kemin, Keminmaan ja Simon kuntia.
 • metsästysaika 20.8 klo 12 – 27.8
 • yhden (1) metsähanhen kausikiintiö
 • Jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö metsähanhen metsästyksessä on kielletty.
 • saalisilmoitusvelvollisuus.
 • Taigametsähanhikanta on kasvanut merkittävästi ja on nyt tavoitteessa 60 000–80 000 yksilöä. Elpyminen on suurelta osin Suomen metsästysrajoitusten ansiota. Nyt pyrimme riistatiedon aktiivisella käytöllä ja tarkoituksenmukaisilla rajoituksilla metsästämään taigametsähanhia kestävästi ja tulevaisuutta turvaten.

Taigametsähanhen metsästyksen uudelleenavaamisessa metsähanhimiesten ja muiden vapaaehtoisten tuottama riistatieto on ollut merkittävässä asemassa.

Metsästysrajoituksia tarkastellaan vuosittain kannan koon, kehityksen, Suomessa kerätyn riistatiedon ja toteutuneen saalismäärän perusteella. Jyväruokinnan kielto pesimäalueella tapahtuvassa metsästyksessä turvaa arvokasta metsästysperinnettä

Tundrametsähanhi

 • Metsästys sallittu Etelä-Karjalan maakunnassa, Etelä-Savon maakuntaan kuuluvissa Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa, Kymenlaakson maakunnassa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Kiteen, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnissa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvassa Orimattilan kunnassa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa.
 • metsästysaika 1.10.–30.11.
 • saalisilmoitusvelvollisuus

Muista!

1 Saalis­ilmoitus­velvollisuus.

2 Saaliskiintiöt sallituilla metsästys­alueilla: Metsähanhi Lapissa 1/kausi, merihanhi 2/vrk, alli 5/vrk

3 Jyväruokinnan käytön kielto meri­hanhen peltometsästyksessä sekä metsähanhen metsästyksessä Lapissa.

Ohje saaliskuvan ottamiseen. Nokka ja siiven peitinhöyhenet ovat kohdat, joista määritetään metsähanhen alalaji ja ­ikäluokka. Kuvassa tundrametsähanhi.

Metsähanhen alalajijakaumaa seurataan koko maassa!

Lähetä kuva saalismetsähanhen päästä ja siivestä hanhi@riista.fi. Kirjoita sähköpostin otsikkoon saaliin saantipäivämäärä ja kunta.

Metsästäjiä kannustetaan kirjaamaan kaikki metsästyspäivän metsähanhihavainnot Oma riistaan.

Kerättävä tieto on ehdottoman luottamuksellista, ja sitä käytetään vain pesimäkanta-arvioinnin kehittämiseen siten, ettei tallennettuja havaintoja voida julkisesti paikantaa tietylle alueelle.

Harjoittele lajintunnistusta ennen metsästystä. Syysmuutolla hanhien sekaparvissa on muun muassa rauhoitettua tundrahanhea.