Tavoitteena nolla metsästysvahinkoa
Vakuutusyhtiön terveiset

Metsästyskortin mukana tulevan metsästäjä­­vakuutuksen olemassaolo tunnetaan hyvin, mutta sen laajuus ei niinkään. Hyvä nyrkki­sääntö on, että se korvaa aseella aiheutuneita henkilö­vahinkoja, niin itselle kuin sivulliselle.

Julkaistu30.8.2023

Ottaen huomioon metsästäjien ja metsästystapahtumien suuren määrän, tapahtuu henkilövahinkoja erittäin vähän. Jokainen tapaus on vakava paikka, ja läheltä piti –tilanne liikaa. Yleisimmät vahingot ovat ampuma-aseen huolimaton käyttö, aseen toimintavika sekä kaatuminen. Vakavimmat vahingot syntyvät kimmokkeista tai pahimmillaan suorasta osumasta.

Metsästyksen turvallisuus kiteytyy vastuulliseen aseen käsittelyyn, johon riippumatta jahtikokemuksesta on kiinnitettävä herkeämätön huomio. Erityishuolellisuuteen on syytä ampumatilanteiden jälkeen, mahdollisen kaadon yhteydessä, aseita autoon pakatessa, tauolla sekä asetta puhdistettaessa. 

Passipaikalla selvitä turvalliset ampumasektorit ja kanssametsästäjien sijainti, varmista ennen ampumista, ettei laukauksesta aiheudu vaaraa ihmisille, koirille tai omaisuudelle ja että ampumasuunnan tausta on turvallinen. Asetta on aina käsiteltävä niin kuin se olisi ladattu. Metsästyksen johtajilla on vastuu suunnitella ja ohjeistaa metsästys niin että turvallisuusriskit minimoidaan.

Vahinkotilastot kertovat viime vuosien olleen muun muassa sorsastus- ja hirvivahinkojen osalta parempia. Alkoholin käytön eriyttäminen riistatilanteista on ollut pidempiaikainen, tärkeä ja merkittävä muutos.

Tinkimättömästi metsästysturvallisuuteen panostamalla rakennamme hyvää porukkahenkeä ja varmistamme hienoja erä- ja luontokokemuksia kanssametsästäjille sekä muille luonnossa liikkujille. Antoisaa metsästyskautta!

Metsästyskoiran tapaturmavakuutus

Metsästyskoiran tapaturmavakuutus koskee vain SRVA-toimeksiannoissa tapahtuvia vahinkoja. Tavanomaisessa metsästystilanteessa tapahtuneet koiravahingot, eivät kuulu metsästäjävakuutuksesta korvattavien vahinkojen piiriin.

Aseturvallisuuden 4 ehdotonta sääntöä

1. Kaikki aseet ovat aina ladattuja

2. Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua

3. Pidä sormi pois liipaisimelta

4. Ole varma kohteesta