Miljötillståndsprojektet – Drygt 30 skjutbanor under beredning 

Publicerad16.7.2020

Miljötillståndet har blivit en ödesfråga för skjutbanorna eftersom tillståndsprocessen inte lyckas utan professionell hjälp. Till all lycka finns sådan nu att tillgå.

Projektet har rivstartat och nya banor börjar behandlas efter hand som resurser frigörs. Arbetet kommer att göras regionvis och stegvis.

Förtroende för proffsen

– Tillståndsprocessen kräver mellan 50 och 500 timmar arbete, så det handlar om ett väldigt jobb för varje skjutbana. Enklast, snabbast och billigast löper processen om man kopplar in experter från starten och planerar det hela grundligt. På det viset undviker man arbete och utgifter i onödan. Den som driver en skjutbana ska alltså inte göra någonting på egen hand utan kalla på och lugnt invänta kavalleriet, betonar Lotta Jaakkola som är miljöchef på Finlands sportskytteförbund.

Om din skjutbana blir erbjuden projekthjälp så ta emot den med öppna armar.

Varje punkt står för en skjutbana. För de gröna är miljötillståndet klart medan de blå är under beredning inom projektet.

Ett treårigt projekt

Finlands Sportskytteförbund, Finlands Jägarförbund, Finlands viltcentral, Reservistförbundet och Finlands reservofficersförbund beviljades av jord- och skogsbruksministeriet finansiering för ett treårigt miljötillståndsprojekt för skjutbanor. Syftet är att låta experter på miljötillstånd för skjutbanor sköta tillståndsprocesserna. Som ansvarig ledare för projektet står Finlands Sportskytteförbund.

Projektet sysselsätter åtta personer och målet är att handlägga ansökningarna om miljötillstånd för nästan en tredjedel av skjutbanorna i landet.