Åland

Kungörelse: Älgskytteprov 2024 (Åland)

Tillfällen att avlägga i 36 § jaktlagen för landskapet Åland avsett skjutprov för deltagande i älgjakt
anordnas enligt följande:

Text Robin Juslin  Bild Tero Salmela

Publicerad8.5.2024

Vid skjutbanan i Brändö, Åva:

Under tiden 27 juli till och med den 3 september, lördagar kl. 10.00–14.00 samt tisdagar kl. 17.00–20.00. Kontaktperson är Börje Strandvall (tfn 040 048 7438).


Vid skjutbanan i Kumlinge, Enklinge:

Lördagar 3 augusti till och med den 31 augusti kl. 10.00–13.00. Tisdagar 6 augusti – 27 augusti kl. 17.00–20.00. Älgbanan är öppen för träning på mini-älg (50 meter med kal.22) tisdagar 2 juli–23 juli kl. 18.15–21.00. Kontaktpersoner är Jan Malmberg (tfn 040 545 9109) och Linus Grönvall (tfn 0400 56 2639).


Vid skjutbanan i Föglö, Granboda:

Alla lördagar från och med den 10 augusti till och med den 7 september kl. 10.00–14.00.  Kontaktperson är Emil Sundelin (tfn 044 3223 0594).


Vid skjutbanan i Hammarland, Boda:

Under tiden 3 augusti till och med den 7 september, lördagar kl. 10.00–14.00 samt onsdagar och torsdagar kl. 18.00–20.00. Under samma tider finns även möjlighet att träna. Grupper kan boka banan även andra tider för träning eller provskjutning. Kontaktperson är Håkan Holmberg (tfn 040 521 7266). Nu även kortbetalning.


Vid skjutbanan i Lemland, Haddnäs:

Under tiden 27 juli till och med den 7 september, lördagar kl. 10.00–14.00 samt onsdagar kl. 18.00–20.00. Under perioden 23 juli till 20 augusti är skjutbanan öppen för träning tisdagar kl. 18.00–20.00. Grupper kan boka banan även andra tider. Kontaktperson är Andreas Nordas (tfn 0457 342 8862). Nu även kortbetalning.

Älgjaktlag eller grupper kan efter överenskommelse med ledaren för respektive skjutbana beredas tillfälle att under tiden 15 juni till och med den 30 september mot särskild avgift avlägga prov vid andra tider än här kungjorda. Vid flertalet banor finns även möjlighet att träna under de tillfällen som är annonserade som provtillfällen, hör med respektives banas personal vad som gäller angående kostnader med mera.

I samband med genomförande av provet ska giltigt jaktkort samt giltigt tillståndsbevis för innehav av skjutvapen som berättigar till att bära ett skjutvapen som är godkänt vid jakt efter älg, visas för ledaren av provet. I övrigt sker provet enligt av landskapsregeringen fastställda regler, vilka vid provtillfällena finns anslagna vid skjutbanorna. Då alla banor nu har elektronisk markering är användning av helmantlad ammunition önskvärd.

 

Skogsbruksbyråns enhet för
jakt- och viltvård

Jaktförvaltare Robin Juslin