Kritiken mot tjuvjakten på varg ökar

En färsk undersökning fastslår att kulturen där tjuvjakt accepteras och förtigs har blivit svagare, vilket kan leda till en nedgång för tjuvjakten.

Bild Ville Heikkinen / Vastavalo
Publicerad23.4.2020

Allt fler som bor i vargområden betraktar tjuvjakten på varg som ett brott och fördömer den, fastslår Pertti Rannikko, professor emeritus i miljöpolitik vid Östra Finlands universitet, i en expertgranskad undersökning publicerad i tidningen Oikeus-lehti. Av detta drar han slutsatsen att de som tjuvjagar varg inte längre kan lita på att folk ska tiga om deras förehavanden.

– Den kritiska inställningen till tjuvjakten har ökat i styrka under de senaste åren, vilket undergräver tystnadskulturen kring tjuvjakten på varg, uppger Rannikko.

I forskningsområdet i östra Finland råder ingen hel och odelad uppfattning om vargarna. Undersökningen fastslår att medan somliga som bor i området irriterar sig på skyddsmanin hos stadsbor som lever långt borta från vargarna så förargar sig andra som bor där över den bild som motståndarna till skyddandet målar av landsbygdsborna som varghatare.

Vargdiskussionen har lett till skärpt vaksamhet

Vargdiskussionen som har förts i offentligheten har fått många som rör sig i vargtrakter att observera omgivningarna med skärpt uppmärksamhet. Men trots att allt fler ställer sig kritiskt till tjuvjakten så är det knappt någon av ortsborna som anmäler sina misstankar eftersom man inte vill bryta sämjan i lokalsamhället. De som har anmält sina misstankar till polisen är sommarstugugäster och andra utsocknes ifrån som har rört sig i trakten.

Domstolsutslag som har figurerat i medierna bidrar till den eventuella nedgången för tjuvjakten. De visar att det finns en reell risk för att åka fast och bli dömd.