Poliisihallitus tiedottaa

Muista määräajat

Aselupiin liittyy erilaisia määräaikoja, joiden noudattaminen on luvanhaltijan vastuulla. Tässä keskeisimmät muistettavat asiat.

Teksti Tarja Ranta Kuva Tero Kuitunen

Julkaistu3.1.2024

Erityisen tarkkana on oltava määräaikaisten lupien suhteen, koska jos luvan voimassaolo päättyy, lakkaa oikeus pitää hallussa kyseistä asetta. Onneksi päättymispäivä on helppo tarkastaa aselupakortista. Sen on oltava aina mukana metsällä tai ampumaradalla, joten voimassaolon rutiininomainen tarkastaminen on hyvä ottaa tavaksi.

Määräaikaiset aseluvat

Mahdolliset ruuhkat ja haastattelut huomioon ottaen uusi hakemus on hyvä panna vireille noin kolmesta kuuteen kuukautta ennen voimassaolon päättymistä.

Lupaa uusittaessa on varauduttava toimittamaan kaikki samat liitteet ja todistukset kuin alkuperäistä lupaa haettaessa, joidenkin perusteluliitteiden hankkimiseen saattaa mennä aikaa.

Rinnakkaisluvat

Rinnakkaislupa annetaan määräajaksi. Uutta rinnakkaislupaa hakiessa on esitettävä kaikki samat asiakirjat kuin ensimmäistä lupaa hakiessa.

Rinnakkaisluvista säädettiin lailla vasta vuonna 1998. Vastaavia lupia on kuitenkin myönnetty jo aiemmin. Nämä luvat ovat voimassa lupaan merkityn ajan, ellei päälupa lakkaa olemasta voimassa.

Euroopan ampuma-asepassi

Kun voimassaoloaika on umpeutumassa ja uusi passi kirjoitetaan samansisältöisenä, puhutaan voimassaolon jatkamisesta. Se on halvempaa (35 euroa) kuin uuden passin tekeminen (76 euroa), joten tässäkin kannattaa toimia ajoissa.

Huolehdi itse

Poliisilla ei valitettavasti ole mahdollisuutta muistuttaa määräaikojen lähestymisestä. Kun tekniikka kehittyy ja yhä useammat luvanhaltijat saadaan sähköisen asioinnin piiriin, saavutetaan nykyistä parempi määräaikojen seuranta.

Jos sinulle ei ole selvää, koskeeko jokin määräaika sinua, kysy rohkeasti. Alueesi yhteystiedot löydät: poliisi.fi/yhteystiedot.

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen – metsästyskortti riittää

Harrastuksen jatkumisen osoittamisesta säädettiin vuonna 2011. Se koski aluksi vain käsiaselupia, jotka ovat metsästyksessä harvinaisempia. Vuonna 2019 se laajeni koskemaan pitkiä itselataavia ampuma-aseita, joille on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva lupa 15.7.2019 tai sen jälkeen.

Harrastuksen jatkuminen osoitetaan viiden vuoden välein. Siihen kannattaa ryhtyä kolmisen kuukautta ennen määräajan umpeutumista. Ensimmäiset velvollisuudet toimittaa todistus ”laukeavat” heinäkuussa 2024, joten vielä ei ole kiirettä, vaan voit odotella rauhassa oikeaa ajankohtaa.

Jos itselataavan pitkän aseen lupa on myönnetty metsästysperusteella, riittää harrastuksen jatkumisen osoittamiseen voimassa oleva metsästyskortti.

Luola- ja loukkupyynnin lopetusaseen (käsiase) yhteydessä tarvitaan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen todistus.

Ei jokaisen aseen osalta erikseen

Jos henkilöllä on esimerkiksi vuosina 2020, 2022 ja 2023 metsästysperusteella myönnetyt aseluvat itselataaviin haulikoihin ja hän toimittaa poliisille tarvittavat dokumentit vuonna 2025, se kattaa kaikki kolme lupaa. Seuraavan kerran hän toimittaa selvityksen vuonna 2030.

Jos edellä mainittu luvanhaltija hakee uutta lupaa haulikkoon metsästysperusteella vuonna 2026, harrastuksen jatkuminen osoitetaan seuraavan kerran vuonna 2031.

Yhden todistuksen periaatteen soveltamisessa on tärkeää, että on kyse sellaisista aseista, jotka soveltuvat hyvin samaan käyttötarkoitukseen.

Ilmoittaminen käytännössä

Poliisin sähköisessä asioinnissa on lomake harrastuksen jatkumisen osoittamista varten (asiointi.poliisi.fi). Palveluun tunnistaudutaan esimerkiksi pankkitunnuksilla. Lomake on yksinkertainen ja järjestelmä ohjaa käyttäjää lomakkeen täyttämisessä. Palvelusta voi tulostaa itselleen kopion ilmoituksen tekemisestä.

Poliisi ottaa yhteyttä vain tarvittaessa, joten jos mitään ei kuulu, kaikki on kunnossa.

Poliisin sähköinen asiointi: asiointi.poliisi.fi