Känner du igen de flyttande sädgässens underarter?

Sädgässen har anlänt till sina vårliga rastplatser och häckningsområden. Hos oss förekommer taigasädgås och tundrasädgås. Det är viktigt att kunna se skillnad på underarterna vid fågelinventeringar och i avskjutningsanmälningar eftersom förvaltningen av dem har olika mål.

Bild Jani Seppänen / Vastavalo
Publicerad24.4.2020

Tundra- och taigasädgåsen är olika fåglar och vi måste känna till deras andelar i avskjutningen och sädgåsinventeringarna för att kunna bedöma om jakten på taigasädgås är hållbar. För taigasädgåsen har det rått ett temporärt jaktförbud sedan 2014 för att stärka den häckande stammen i vårt land.

Identifieringen av gässen bygger på huvudets och näbbens form och färg samt fåglarnas storlek och helhetsintrycket. Vilket inte är enkelt! Oftast går det ändå att med tillräcklig tillförlitlighet bestämma underarten. Den nya broschyren för identifiering av tundra- och taigasädgäss (på finska) har gjorts upp av arbetsgruppen för taigasädgäss i det europeiska programmet för förvaltningen av gåsstammarna. Broschyren är tänkt som en hjälp vid bestämningen av fördelningen mellan de två underarterna vid inventeringar och jakt.

Taigasädgässen blev färre under 2010-talet, men har under de senaste fem åren blivit fler, tack vare de finska jaktbegränsningarna. Arten är den första jaktbara sjöfågeln med negativ utveckling där jakten regleras på flyttvägsnivå i Europa.

Det finns en internationell förvaltningsplan för taigasädgåsen. Stammens storlek och den hållbara jaktens omfattning uppskattas årligen. Taigasädgässen som häckar i vårt land hör till det mellersta förvaltningsområdet som omfattar Finland, Sverige, Danmark och nordvästra Ryssland. En del av fåglarna övervintrar i norra Tyskland.

Tundrasädgåsen tål jakten väl

Det finns gott om tundrasädgäss och stammens utveckling pekar uppåt. Arten häckar på den ryska tundran och övervintrar huvudsakligen längre söderut i Europa än taigasädgåsen. Jakten på arten regleras än så länge inte på flyttvägsnivå och stammen tål jakten väl.

I södra Finland har antalet gäss som rastar på våren ökat och på hösten händer det att gässen rastar också i stora mängder, i synnerhet i landets sydöstra delar. Jakt på tundrasädgäss har varit tillåtet sedan 2017 på ett begränsat område i landets sydöstra delar i oktober-november.