Insamlingen av bilder på fällda sädgäss pågår

Finlands viltcentral samlar in bilder på fällda sädgäss. På bilderna gör vi en bestämning av underarten utifrån färgen på näbben och huvudets proportioner samt en åldersbestämning på ena vingens täckfjädrar.

Bild Antti Piironen
Publicerad8.10.2020

Syftet med insamlingen är att klarlägga andelen tundrasädgäss och taigasädgäss i avskjutningen. Vi ber jägarna ta en bild av den fällda sädgåsen som visar huvudet, näbben och vingens översida.

Utifrån bilderna som tagits enligt anvisningarna uppskattar vi också fågelns ålder. Deltagandet i bildinsamlingen är frivilligt.

Mejla bilden till oss på adressen hanhi@riista.fi och uppge datumet för fällningen och kommunen.

Vi önskar oss en bild på varje fälld gås. Den här insamlingen av viltinformation gynnar jägarna och säkerställer jaktens framtid.

Anmäl den fällda sädgåsen i tjänsten Oma riista eller posta anmälningen på vår officiella blankett som du kan skriva ut på Viltcentralens webbplats. Vi rekommenderar att du gör anmälningen omedelbart efter fällningen. Lagen stadgar att anmälningen ska göras inom sju (7) dygn.

Det är tillåtet att jaga båda underarterna av sädgås, taigasädgås och tundrasädgås, men eftersom det på jakt är svårt att urskilja dem bygger regleringen av jakten på tidsmässiga och geografiska begränsningar.

Jakt på sädgås är tillåtet i följande områden: i landskapet Södra Karelen, i kommunerna Enonkoski, Puumala, Savonlinna och Sulkava i landskapet Södra Savolax, i landskapet Kymmenedalen, i kommunerna Kitee, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, i Orimattila kommun i landskapet Päijänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.

Skicka bilden med mobilen SÅ HÄR:

  • Skicka bara EN bild på varje gås och skicka varje bild som separat mejl.
  • Lägg fågelns huvud på vingens främre kant så, att näbben syns i sin helhet och tydligt mot den gråa bakgrunden.
  • Ta bilden. Var noga med att ljuset räcker till och att bilden är skarp. Om ljuset är svagt ute så ta bilden inne. Dåliga bilder är odugliga!
  • Öppna bilden.
  • Välj ”Dela”.
  • Välj ”E-post”.
  • Fyll i mottagaren: hanhi@riista.fi.
  • Anteckna datumet för fällningen och kommunen. Till exempel: 15.10 Tenala.
  • Välj ”Sänd”.