Metsäpeurojen vasauutisia totutustarhoilta

MetsäpeuraLIFE-hankkeen totutustarhoissa syntyy tänä keväänä jo viides vuosiluokka. Ensimmäinen vasonta tapahtui Lauhanvuoren totutustarhassa 9. toukokuuta, ja Seitsemisen ensimmäinen vasa syntyi neljä päivää myöhemmin.

Kuva Milla Niemi
Julkaistu20.5.2022

Edellisenä neljänä keväänä totutustarhoissa on syntynyt yhteensä 38 vasaa, joten tarhoissa syntyneiden vasojen kokonaismäärä asettunee viidenkymmenen korville. Nyt syntyneet vasat vapautetaan luontoon yhdessä emiensä ja muiden totutustarhoissa vielä asuvien peurojen kanssa myöhemmin kesällä.

Tämän kevään vuosiluokka on toistaiseksi viimeinen totutustarhoissa elämänsä aloittava, ja tulevat peurasukupolvet syntyvät luonnossa. Vapautetuille peuroille on syntynyt vapaudessa jälkeläisiä jo kahtena vuonna, ja tänä keväänä totutustarhojen ulkopuolella odotetaan syntyväksi kymmenkunta vasaa.

Metsäpeurojen palautusistus ja siihen liittyvät totutustarhat ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta MetsäpeuraLIFE.  Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle. Palautuskohteet ovat Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistot, joihin metsäpeuroja vapautetaan totutustarhauksen jälkeen. Hanketta koordinoi Metsähallitus Eräpalvelut.