Jvf kan nu ansöka om understöd för sammanslagning

Publicerad5.9.2020

Ansökningstiden för understöd för sammanslagning av föreningar har börjat den 24 juli 2020 och är fortlöpande. Understöd kan sökas av nya sammanslagna jaktvårdsföreningar som inlett sin verksamhet 2020 och föreningar som beslutat om sammanslagning 2020.

Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja understöd både för etablering av verksamheten i en ny förening och för stärkande av ledningen av en ny förenings verksamhet med hjälp av nya verksamhetsmodeller.

Ytterligare information: https://mmm.fi/-/hankehaku-auki-mmm-tukee-riistatalouden-edistamista-ja-uusien-rahoitusmallien-kehittamista?languageId=sv_SE