Jaktvårds­föreningens årsmöte – Delta och påverka!

Det är valår i år. Vi ska välja ordförande för jv-föreningarna, styrelsemedlemmar för dem som är i tur att avgå samt kandidater till det regionala och det nationella viltrådet.

Publicerad16.1.2024

Kontrollera tiden och platsen för mötet: Sök evenemang (riista.fi) eller tidningen Jägaren 1/2024.

Jaktvårdsföreningarna informerar om årsmötet också i andra kanaler.

Jaktvårdsföreningen som du är medlem i står på jaktkortet

Kom ihåg att den som deltar i jv-föreningens årsmöte alltid är skyldig att styrka sitt medlemskap.

Det enklaste sättet att styrka sitt medlemskap är att visa jaktkortet i Oma riista i telefonen. Det går också att styrka medlemskapet med sitt giltiga jaktkort, dvs direktdebiteringskortet, eller inbetalningskortet med bankens stämpel eller ett inbetalningskort med kvitto på betald jv-avgift.

Fullmakt

På jaktvårdsföreningens årsmöte har varje medlem som fyllt 18 år en röst. Medlemmar under 18 år har rätt att närvara och yttra sig.

En person som har fyllt 18 kan ge en annan person fullmakt att företräda honom eller henne på årsmötet. Ingen får dock företräda fler än fem frånvarande medlemmar i samma jv-förening. För fullmakten finns en blankett i Jägaren 1/2024.

Fullmaktsgivaren ska ge den befullmäktigade sitt jaktkort och bevis enligt föreskrifterna ovan på att jaktvårdsavgiften är betald, i original eller som kopia. Det går också med ett jaktkort utskrivet från Oma riista eller en skärmdump från mobilen. Granskningen av fullmakter och jaktkort börjar i regel en halv eller hel timme före mötet.

 

Viltrådet – vad är det?

En person som har blivit föreslagen på jaktvårdsföreningens årsmöte kan ta sig till det regionala viltrådet eller ända upp till styrelsen för Finlands viltcentral.

Viltrådet – vad är det?