Helsingfors jaktvårdsförening har fina klassrum för jägarkurser. Laura Siro fungerar också som utbildare på kurser. De uppstoppade djuren utgör studiematerial för artidentifiering.

Helsingfors jvf – Störst i landet, omfattande utbildningsverksamhet

Början på året är en bråd tid för jaktvårdsföreningarna. Verksamhetsledaren Laura Siro på Helsingfors jv-förening har förberett årsmötet tillsammans med styrelsen. Jaktvårdsföreningen är den största i landet räknat i antalet medlemmar; vad krävs det för att hålla föreningen i gång?

Text och bilder Mirja Rantala

Publicerad7.3.2023

Laura Siro har varit verksamhetsledare på Helsingfors jvf i ett drygt år. Bakom sig har hon ett helt årsomlopp där hon har fått uppleva jobbets säsongnatur.

I början av året är det förberedelserna för årsmötet som håller mig sysselsatt.

Bland annat ansökningen om bidrag och sammanställandet av verksamhetsberättelsen kräver mycket jobb, berättar Siro.

Bakom sig har Siro inte bara sitt första år på jobbet utan också sitt första kalenderår med en utomstående bokförare. Att köpa in den tjänsten underlättar jobbet för verksamhetsledaren, men kräver fortsättningsvis täta kontakter med bokföraren.

Utöver verksamhetsberättelsen för det gångna året ska också verksamhetsplanen och budgeten för det kommande året göras upp.

Beträffande medlemsantalet tävlar Helsingfors jv-förening i en klass för sig. Men den stora medlemskåren innebär också en stor ekonomi.

Vi har stora inkomster men också stora utgifter. De senare inkluderar inte bara lönen för den anställda verksamhetsledaren utan också lokalerna, funktionärernas arvoden och de allmänna utgifterna, berättar Siro om ekonomisidan på jv-föreningen.

I motsats till de övriga jv-föreningarna jagar man inte älg inom Helsingfors jvf, vilket betyder att det inte ingår några älgrelaterade uppgifter i jobbet.

Ingen större tillströmning

Siro väntar sig inte någon folkvandring till årsmötet. Även om föreningen är en jätte räknat i antal medlemmar och man informerar aktivt om mötena så brukar årsmötet vara en rätt stillsam tillställning.


Hittills har föreningen kunnat hitta medlemmar till styrelsen, och även till SRVA-verksamheten finns det intresserade som ställer upp, men visst finns det ett behov av nya aktiva medlemmar. Verksamheten behöver bland annat examinatorer för skjutprov och jägarexamen, och instruktörer för jägarkurserna.

– Vi tar emot nya frivilliga med öppna armar, hälsar Siro.

På årsmötet brukar det serveras kaffe, men Siro påminner om att kaffet inte är det enda skälet till att delta. På mötet kan medlemmarna påverka verksamheten i föreningen och vilka som väljs in i styrelsen. Där kan man ta upp frågor som angår föreningen eller som borde föras vidare uppåt i viltförvaltningen.

Platserna i styrelsen cirkulerar och på nästa möte står två medlemmar i tur att avgå.

Största utbildaren i landet

Helsingfors jvf är den största arrangören av jägarkurser i landet. På de förberedande kurserna och examenstillfällena deltar också många utifrån, men huvudstadsborna utgör ändå en kundkrets i en storleksklass för sig. Jägarkurser och examenstillfällen ordnas året om, ungefär två gånger i månaden.

– Under fjolåret skrev drygt 650 nya jägare jägarexamen i Helsingfors.

Dessutom ordnar jv-föreningen ett stort antal skjutprov, som är rätt speciella eftersom arrangemangen med skjutbanan är ovanliga. Helsingfors jvf har ingen egen skjutbana, så proven ordnas på Sandhamns militärområde i samarbete med försvarsmakten.

Man kommer inte in på området utan tillstånd, så jag gör upp listor på de anmälda före varje prov, berättar Siro.

Hagelskola och ungdomsläger

Helsingforsföreningen har i många år drivit en hagelskola där deltagarna lär sig säker vapenhantering. För innevarande år planeras sex sådana utbildningar.

I sommar kommer kursverksamheten att utökas med ett projekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Det riktar sig till jaktintresserade ungdomar under aderton år. Kursen ordnas som ett läger där stoffet är det samma som för jägarexamen, men mera praktiskt. Teoridelen kompletteras med bland annat avsnitt om säker vapenhantering och jakthundar. Syftet med kursen är att trygga jaktens framtid.

Helsingfors jvf: verksamheten 2022 i siffror

  • 7 692 medlemmar
  • 29 skjutprov
  • 799 skjutprovsprestationer
  • 22 jägarexamenstillfällen
  • 611 examensprestationer
  • 14 447 jägare bosatta i Helsingfors