Jaktstatistikenkät till 7500 som betalat jaktvårdsavgiften

Publicerad17.1.2021

Naturresursinstitutet (Luke) gör varje år upp jaktstatistik. Den bygger på en jägarenkät som posten i början av februari distribuerar till de slumpvis utvalda. Förhoppningsvis kommer samtliga att svara på enkäten, även de som inte har jagat eller fällt något vilt. Det krävs en stor mängd svar för att statistiken ska bli tillförlitlig.

Under 2019 växte bland annat skogshöns-, sjöfågel-, ringduve- och hjortdjursavskjutningen från året innan (2018) medan de fällda hararna och små rovdjuren blev färre. Visserligen var vissa förändringar (uttryckt i procent i bilden) väldigt små. Du finner jaktstatistiken på adressen
https://stat.luke.fi/sv/jakten.