Metsästystilastokysely 7500:lle ­riistanhoitomaksun maksaneelle

Julkaistu17.1.2021

Luonnonvarakeskus laatii vuosittain metsästystilaston. Tilasto perustuu metsästyskyselyyn, jonka posti toimittaa otokseen valituille helmikuun alussa. Toivottavasti kaikki vastaavat kyselyyn, myös ne, jotka eivät ole metsästäneet tai saaneet saalista, sillä vain runsas vastaajamäärä takaa riittävän luotettavan tilaston.

Vuonna 2019 muun muassa metsäkanalintu-, vesilintu-, sepelkyyhky- ja hirvieläinsaaliit kasvoivat edellisvuodesta 2018, mutta jänis- ja pienpetosaaliis vähenivät. Tosin jotkut muutokset (kuvassa esitetyt ­prosenttiluvut) olivat hyvin pieniä. Metsästystilasto löytyy osoitteesta http://stat.luke.fi/metsastys.