Åland

Jaktportalen

Text Roger Gustavsson

Publicerad10.1.2022

Nu har Jaktportalen den åländske jägarens plats på nätet varit i bruk sen 11 oktober. Redan har 720 jägare registrerat sig och börjat använda sidans tjänster. Gör det även du på adressen: jakt.regereringen.ax. Första gången loggar du in med jaktkortsnummer och födelsetid, därefter registrerar du dig med en giltig e-post samt väljer ett eget lösenord och sen är allt i gång. Sidan fungerar i såväl webbläsare som mobil. I mobil även som nedladdningsbar webb-app.

Förutom ditt jaktkort och dina giltiga skjutprov så finns det flera funktioner som är värda att ta i bruk. Bland annat finns uppgifter om rådjursjaktlagen och licenserna du ser bl a kartan så som den är godkänd i licensansökan och även antalet licenser som är beviljat till ditt jaktlag. Kontaktpersonen för respektive jaktlag är i nyckelposition och är den som ansluter övriga medlemmar i laget till jaktlaget. Är det så att ni önskar få en annan person en ordinarie kontaktperson att sköta de digitala tjänsterna så har vi möjlighet att lägga in flera administratörer. Ta kontakt med jaktenheten så fixar vi det.  

Förutom kartans yttre gränser som är fastslagna så kan man lägga till ytterligare information i kartan. Såsom jakttorn, saltstenar, utfodringsplatser med mera. Detta gör man genom att direkt i kartan fästa olika ”nålar/figurer”. Man har även möjlighet att göra korta beskrivningar angående dessa direkt kopplat till figuren. För varje punkt kan man välja ifall den är privat eller om hela jaktlaget ska få tillgång till den. Punkterna samlas och redigeras under “Karta” i huvudmenyn.

Om du fortsätter neråt i menyn så finner du en bytesdagbok här kan du lägga in djur du fällt både individuellt med vikter och övrig info men du kan även välja att lägga in en grupp t.ex om du fällt fågel. Även här har du förstås möjlighet att markera på en karta var jakten varit.

Huvudmenyn i mobilformat (1). En redan skapad notering i bytesdagboken (2).
En sparad notering i dagboken visas i kartan (1). Exempel på hur din karta kan se ut med olika punkter i jaktområdet (2).