Jaktmuseet samlar in material om Sako

Sako Oy fyller hundra år den första april i år. För att fira jubileet gör Finlands jaktmuseum en utställning, Sako 100 år, som pågår på museet 1.4 – 26.9.

Publicerad7.1.2021

Museet samlar nu in material med anknytning till Sako. Målgruppen är personer som har jobbat på Sako eller bott i Riihimäki samt användarna i hela landet, alltså jägare, sportskyttar och hobbyskyttar.

Syftet med insamlingen är att bevara föremål, foton och minnesanteckningar med anknytning till Sako. Materialet kan lånas ut till Jaktmuseet för utställningen eller doneras till museets samlingar. Minnesanteckningarna och det övriga skriftliga materialet deponeras i Jaktmuseets arkiv.

Insamlingen pågår till sista februari och är öppen för alla. Om du har material om Sako Oy eller egna minnen ber vi dig skicka dem till Jaktmuseet. Närmare anvisningar för överlåtelsen av material finner du på Finlands Jaktmuseums webbplats.