Bild: Mari Tikkunen

Insamlingen av björn-DNA inleddes på försök

Naturresursinstitutet Luke utvecklar arbetet med att följa björnstammen. Med ett tvåårigt projekt ska man, jämsides med dagens metod som bygger på observationer av kullar, testa om det går att uppskatta björnstammen genom DNA-analyser.

Publicerad29.6.2022

Institutet försöker alltså bygga upp ett material som består av genetiska analyser, som ett komplement till observationerna av kullar. DNA-provet består av björnavföring i ett provrör.

Syftet med försöket är att i elva områden skapa ett DNA-baserat material som därefter jämförs med uppskattningarna som bygger på observationer av kullar.

– Vi har utsett områdena för insamlingen av björnspillning på förhand och de är sådana där vi har gott om observationer av kullar, berättar experten Sanna Kokko-Timonen på institutet.

38 jaktvårdsföreningar deltar i insamlingen. Jv-föreningarnas och rovdjurskontaktpersonernas medverkan i DNA-insamlingen är oerhört värdefull eftersom vi bör få in en rätt stor mängd prover i de utvalda områdena.

Riktlinjerna för förvaltningen av björnstammen och planeringen av avskjutningen bygger på tillförlitlig och färsk information om antalet björnar i landet.

Du finner insamlingsanvisningarna och -områdena på luonnonvaratieto.luke.fi/sv/