Pukkelon Erän puheenjohtaja Kari Saukkonen opastaa suunnistamisen alkeita.

Eränuoret Pohjois-Karjalassa

Yli 20 erähenkistä nuorta kokoontui vuoroin Mutkan Eräveljien ja Pukkelon Erän metsästysmajoilla Eränuoret-kokonaisuudessa Pohjois-Karjalassa.

Kuva Aino Tanskanen
Julkaistu15.1.2021

Kuudella teemakerralla tutustuttiin eränkävijän perusvarusteisiin, turvalliseen tulentekoon, metsästysammuntaan, riistanhoitoon, suunnistukseen ja metsästyskoiriin. Iältään 7–12-vuotiaiden Eränuorten mieliin jäi päällimmäisenä jousiammunnan opettelu. Eränkäynnin taitoja opeteltiin leikin varjolla ja itse tekemällä. Näppärissä käsissä valmistuivat niin kiehiset kuin riistanruokintakatoksetkin.

Lapsilla on paljon kiinnostusta erähenkisiin harrastuksiin, kunhan vain heitä kannustetaan ja tarjotaan onnistumisen elämyksiä.