Metsästys kiinnostaa

Metsästäjätutkinnon suorittaa vuosittain 7000–8000 ihmistä. Määrä on pysynyt tasaisena.

Julkaistu4.3.2024

Naisten osuus metsästystä aloittavien määrässä on noussut 2000-luvun aikana. Viime vuonna 28 prosenttia tutkinnonsuorittajista oli naisia. Naisten osuus vaihtelee alueittain, ja esimerkiksi Lapissa tutkinnon suorittajista vuonna 2023 lähes puolet, eli 42 prosenttia, oli naisia.

Metsästysharrastuksen aloittavien ihmisten joukko on monimuotoistunut. Metsästys aloitetaan entistä varttuneemmalla iällä etenkin Etelä-Suomen suurten kaupunkien läheisyydessä.

Suurten kaupunkien läheisyydessä tutkinnon suorittaja on tyypillisesti 30–40-vuotias, kun maaseudulla tyypillisesti tutkinnon suorittaa 10–15-vuotias nuori.