Grävmaskinerna jobbar i SOTKA-våtmarkerna – ministern och redaktörer besökte objekt

Iståndsättningsarbetena har inletts på Sotka-projektets första våtmarksobjekt. Projektets syfte är att vända trenden för sjöfåglarna med negativ utveckling. Den 14 augusti presenterades projektet för medierna i Vähäjärvi i Salo på ett informationsmöte som hölls av jord- och skogsbruksministern.

Publicerad31.8.2020

De främmande rovdjuren mink och mårdhund samt bristen på lämpliga livsmiljöer för fågelungarna   utgör betydande hot mot sjöfåglarna. SOTKA-projektet är en omfattande satsning på de försvagade sjöfåglarna och där ingår iståndsättning av våtmarker och jakt på främmande rovdjur, både på fastlandet och i skärgården.

SOTKA-våtmarkerna i Karislojo och Salo hör till de första objekten där planeringen har övergått i praktiskt arbete. Grävarbetena inleddes för någon vecka sedan. I Salo bjöds medierna in för att se hur arbetet med dammvallen framskred.

På plats för att berätta om projektet fanns både experter och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– Allting utgår från hållbara viltstammar, konstaterade Leppä i sitt anförande.

Dessutom betonade Leppä betydelsen av frivillighet och samarbete i arbetet med livsmiljöer.

– Jägarna uträttar ett arbete som är både stort och viktigt, berömde ministern.

Han lyfte också fram betydelsen av en lätt byråkrati. Även Finlands viltcentrals vilthushållningschef Jarkko Nurmi framhöll i sitt anförande att ortsborna spelar en viktig roll och att det administrativa ska löpa smidigt.

– Vi stöder den entusiasm som finns genom att minimera pappersarbetet på lokalnivå och utgår från markägarnas utgångspunkter, berättade Nurmi om SOTKA-projektets verksamhetsprinciper.

Markägaren Fredrick von Limburg Stirum berättade under pressvisningen för minister Jari Leppä och de övriga närvarande om Koskis gård och traktens historia.

Iståndsatta våtmarker – fler änder

De närvarande experterna berömde regeringen för satsningen på livsmiljöer. I regeringsprogrammet uppmärksammas behovet av naturskydd genom betydande ökningar av anslagen. För SOTKA-projektet har budgeterats tre miljoner euro för åren 2020 och 2021. Dessutom ska miljöministeriet hejda utarmningen av mångfalden i naturen med sitt HELMI-program.

Sotka-projektet har fått in drygt 80 presentationer av objekt runt om i landet med en sammanlagd areal på nästan tusen hektar. Projektarbetarna har redan besökt många av dem och inlett planeringen. 40 objekt ska utses och realiseras. Projektet tar fortsättningsvis emot presentationer för att sålla fram de allra bästa objekten, det vill säga platser där produktionen av ungar blir maximal i förhållande till kostnaderna.