SOTKA-kosteikoilla kaivurit käynnissä – ministeri ja toimittajat tutustuivat kohteisiin

Taantuvien vesilintukantojen elpymiseen tähtäävän SOTKA-hankkeen ensimmäisillä kosteikkokohteilla on aloitettu kunnostustyöt. Hanketta esiteltiin medialle 14.8. Salon Vähäjärven kosteikolla maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuudessa.

Julkaistu17.8.2020

Vieraspetojen minkin ja supikoiran läsnäolo sekä poikasille sopivien elinympäristöjen puute ovat merkittäviä uhkia vesilinnuille. SOTKA-hanke on valtava ponnistus taantuvien vesilintujen hyväksi sisältäen kosteikkojen kunnostamista sekä vieraspetojen pyyntiä niin mantereella kuin saaristossa.

Karjalohjan ja Salon SOTKA-kosteikot ovat ensimmäisiä kohteita, joilla suunnitelmat ovat edenneet toteutusvaiheeseen kaivuutöiden alkaessa viime viikolla. Saloon patopenkereen muodostumista seuraamaan kutsuttiin median edustajia.

Paikalla hankkeesta kertomassa olivat asiantuntijoiden lisäksi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Kaiken lähtökohtana ovat kestävät riistakannat, Leppä totesi puheenvuorossaan.

Lisäksi Leppä korosti vapaaehtoisuuden ja yhteistyön merkitystä elinympäristötyössä.

– Metsästäjät tekevät valtavan paljon tärkeää työtä, ministeri kiitteli.

Hän nosti esiin myös byrokratian keveyden merkityksen. Paikallisten tärkeä rooli ja hallinnollisuuden sujuvuus  toistui myös Suomen riistakeskuksen riistatalouspäällikön Jarkko Nurmin esityksessä.

– Tuetaan olemassa olevaa innostusta niin, että paikallistasolla olisi mahdollisimman vähän paperityötä. Toimitaan maanomistajien lähtökohdista, Nurmi kertoi SOTKA-hankkeen toimintaperiaatteista.

Maanomistaja Fredrick von Limburg Stirum kertoi tilaisuudessa ministeri Jari Lepälle ja muille paikalla olijoille Kosken kartanon alueen historiasta.

Kosteikot kuntoon – sorsakannat kasvuun

Hallitus sai paikalla olleilta asiantuntijoilta myös vuolaasti kiitoksia panostuksesta elinympäristötyöhön. Hallitusohjelmassa luonnonsuojelun tarve on huomioitu merkittävillä määrärajojen lisäyksillä. SOTKA-hankkeeseen on budjetoitu kolme miljoonaa euroa vuosille 2020 ja 2021, minkä lisäksi luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä pysäytetään ympäristöministeriön HELMI-ohjelmassa.

Kohde-esityksiä kunnostettaviksi SOTKA-kosteikoiksi on saatu yli 80 käsittäen lähes tuhat hehtaaria ympäri Suomen. Monelle kohteista on jo tehty maastokäyntejä ja suunnitelmien teko aloitettu. Lopulliseen toteutukseen valitaan 40 kohdetta. Kohde-esityksiä otetaan edelleen vastaan, jotta valituksi tulisi huippukohteita eli alueita, joilla poikastuotto olisi mahdollisimman suuri kustannuksiin nähden.